Чайна ложка, шматок льоду, олівець, крапля води, повітряна кулька, залізний цвях — все це фізичні тіла. Вони відрізняються один від одного за формою, кольором та їншими властивостями. А ще — речовинами з яких утворені.
Зверни увагу!
Тіло може складатися з однієї речовини або з кількох речовин.
  • Лід утворений з речовини води.
  • Олівець утворений з графіту, деревини (матеріал, що в свою чергу утворений з речовини целюлози), фарби, гуми, алюмінію (металеве кільце).
Речовини, що входять до складу тіл можуть перебувати в різних агрегатних станах (твердому, рідкому, газоподібному). Або переходити від одного стану в інший за певних умов.
  • нагрівання: лід тане (топлення), метал плавиться (плавлення) з підвищенням температури — речовина з твердого агрегатного стану переходить в рідкий;
  • тверднення (часто зворотній процес до нагрівання): вода замерзає із зниженням температури, перетворюючись у лід  — речовина із рідкого стану переходить у твердий;
  • випаровування: з підвищенням температури вода перетворюється у водяну пару — речовина з рідкого стану переходить у газоподібний;
  • конденсація: зі зниженням температури пара осідає у вигляді води — речовина з газоподібного стану переходить в рідкий.
Отже, усі тіла живої чи неживої природи утворені з певних речовин, які можуть змінювати свій агрегатний стан, якщо на них впливати ззовні. 
Речовини — це не найменші складники живих чи неживих тіл.
Ще у Давній Греції Демокріт виявив, що існують найдрібніші частинки з яких скадаються усі речовини  — він назвав їх атоми (в перекладі з грецької  — "неподільні").
 
Таке припущення мислитель висловив ще 2000 років тому, а експериментально довели це лише 300 років тому. 
 
На сьогодні відомо, що атом також можна розділити на дрібніші частинки.
Атом складається з ядра, що має заряд "\(+\)" та електронів, що мають заряд "\(-\)". Ядро дуже маленьке за розмірами і навколо нього рухаються електрони. 
Будова атома.png
 
Атоми можуть об'єднуватися між собою утворюючи молекули.
 
будова.png
Молекули — це найменші частинки речовини, що зберігають її властивості!
І атоми, і молекули дуже маленькі за розмірами, тому їх неможливо побачити неозброєним оком, або через звичайний мікроскоп — для цього потрібен потужний електронний мікроскоп. 
 
microscope-g626dc8c9a_1920.jpg
 
Споглядаючи тіла, що нас оточують ми можемо побачити матеріали, або речовини з яких вони утворені, але найменші їхні складові частинки — молекули чи атоми людина може побачити лише через сучасний мікроскоп.  
Джерела:
1. Пізнаємо природу: підр. інтегр. курсу для 5-го кл. заг. серед. освіти/ Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник. - Київ: Видавничий дім "Генеза", 2022. - 256 с. : іл..
2. Пізнаємо природу: підр. інтегр. курсу для 5-го класу закл. заг. серед. освіти/ Л. Я. Мідак, Н. В. Фоменко, В. Я. Гайда, С. М. Подоляк, В. І. Кравець, І. В. Крацець, І. В. Олійник, В. П. Стахурська, З. М. Пушкар, С. В. Банах, Л. П. Козловська. - Тернопіль : Астон, 2022. - 272 с..
3. Довкілля: підруч. інтегр. курсу для 5 класу закл. заг. серед. освіти/ Олексій Григорович, Юлія Болотіна, Максим Романов. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021.- 176 с. : іл..