Залежно від кількості атомів молекула може бути
  • двоатомна 
 Ресурс 2мол.png
  • трьохатомна 
 Ресурс 3молв.png
Молекули кисню і озону утворені атомами одного типу — атомами Оксигену, але у складі речовин можуть бути атоми різних типів.
Ресурс 2аміак.png
Молекули води та аміаку
 
Кількість атомів у складі різних речовин відрізняється: від 2 до сотні або і  тисячі атомів у одній сполуці.
 
Речовини мають різні властивості, тому що утворені різною комбінацією однакових, або різних атомів.
 
З'єднання атомів між собою (однакових чи різних) теж може бути різним
  • один зв'язок як у моделулі водню
  • два як у молекулі кисню
  • три як у молекулі азоту
Ресурс 1дд1.png
 
Кулестержневі моделі молекул не є абсолютно достовірними, вони спрощують уявлення та розуміння будови молекули.
 
Більш точними є масштабні або напівсферичні моделі молекул — вони не мають рисок (зв'язків), а лише кульки (атоми). 
 
Ресурс 1дд1є.png
ATBC_Molecular_Structure_Spacefill.jpg
модель молекули сахарози
Отже, усі тіла, що тас оточують складаються або з речовин, або з матеріалів.
Матеріали — це сукупність різних речовин.
Речовини складаються дрібніших частинок, які називають атомами. Також речовини можуть складатися з молекул. Але молекули завжди складаються з атомів.
 
Атоми, хоч і найдрібніші частинки з яких утворені речовини, але теж мають свій склад.
 
Атоми складаються з ядра, що має заряд "+" та електронів, що мають заряд "-".
Отже, сам атом не має заряду. 
Джерела:
1. Пізнаємо природу: підр. інтегр. курсу для 5-го кл. заг. серед. освіти/ Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник. - Київ: Видавничий дім "Генеза", 2022. - 256 с. : іл..
2. Пізнаємо природу: підр. інтегр. курсу для 5-го класу закл. заг. серед. освіти/ Л. Я. Мідак, Н. В. Фоменко, В. Я. Гайда, С. М. Подоляк, В. І. Кравець, І. В. Крацець, І. В. Олійник, В. П. Стахурська, З. М. Пушкар, С. В. Банах, Л. П. Козловська. - Тернопіль : Астон, 2022. - 272 с..
3. Довкілля: підруч. інтегр. курсу для 5 класу закл. заг. серед. освіти/ Олексій Григорович, Юлія Болотіна, Максим Романов. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021.- 176 с. : іл..