Зверни увагу!
Агрегатні стани речовин можуть змінюватися — переходити один в інший.
Наприклад,   
  • Речовина у рідкому агрегантному стані переходить у твердий вода з рідини перетворюється на лідпроцес замерзання (тверднення). 
лава.png
   Вулканічна лава     
 
метал.png
   Лиття металів
 
желе.png
   Виготовлення желе
 
  • Речовина у рідкому агрегатному стані переходить в газоподібнийвода з рідини перетворюється в пару процес випаровування. 
суп пара.png
  Гаряча їжа
 
пар.png  
   Природні гарячі джерела
 
  • Речовина у твердому агрегатному стані переходить в рідкийлід розcтає і перетворюється у рідинупроцес плавлення.
шоколад.png
   Топлення шоколаду
 
льодовики.png
   Танення льодовиків 
 
морозиво.png
   Танення морозива
  • Речовина у газоподібному агрегатному стані переходить в рідкий водяна пара осідає у вигляді крапель води конденсація.
пара.png
    Конденсація пари
 
пари5.png
   Парогенератори
 
туман.png
     Туман
  • Деякі тверді речовини за певних умов можуть одразу із твердого агрегатного стану переходити в газоподібний. Такий процес називають сублімація.
білизна.png
     Висихання білизни
 
сублімаціяйоду.jpg
   Фіолетові пари йоду 
 
сублімація.png
      Сублімація льоду (снігу)
 
рідкий азот.png
     Сухий лід
 
Зміну агрегатних станів речовин можна описати такими ланцюжками:
твердий — рідкий — газоподібний або у зворотньому порядку: газоподібний — рідкий — твердий. Можливий прямий процес (сублімація): твердий — газоподібний.
Речовини мають різні характеристики та властивості, залежно від агрегатного стану.
Джерела:
1. Пізнаємо природу: підр. інтегр. курсу для 5-го кл. заг. серед. освіти/ Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник. - Київ: Видавничий дім "Генеза", 2022. - 256 с. : іл..
2. Пізнаємо природу: підр. інтегр. курсу для 5-го класу закл. заг. серед. освіти/ Л. Я. Мідак, Н. В. Фоменко, В. Я. Гайда, С. М. Подоляк, В. І. Кравець, І. В. Крацець, І. В. Олійник, В. П. Стахурська, З. М. Пушкар, С. В. Банах, Л. П. Козловська. - Тернопіль : Астон, 2022. - 272 с..
3. Картинки: www.canva.com