Коли знань про об'єкти природи стало багато, виникла потреба їх розділити та класифікувати на окремі науки.
 
Астрономія — це наука, що вивчає Космос, зорі та планети, чорні дири та туманності.
 
 meness_pulkstenis Asset 1.png
 
Фізика — це наука, що вивчає явища та процеси, що відбуваються в природі (притягування магнітом металів, траєкторію руху м'яча, або силу з якою його треба кинути, щоб він долетів до кошика тощо).
 
 shutterstock_1622707924.jpg
 
Хімія — це наука, що вивчає різноманітні речовини і те як та чому вони перетворюються на інші.
 
 Ресурс1дд1єw400.png
 
Географія — це наука, що вивчає все про нашу планету (будову Землі, річки, озера, материки та океани, місця покладів руд тощо).
 
 Eiropas reljefa karte.png
 
Біологія — це наука, що вивчає живих істот і все що відбується з ними, між ними та в середині їхніх тіл (будова серця, місце життя, харчування, розмноження тощо).
 
 shutterstock_59103358.jpg
 
Кожна з цих природничих наук оперує науковими термінами, які часто можуть бути використанні і в інших науках.
 
Наукові терміни часто мають латинське, або грецьке походження.
 
Зверни увагу!
Латинською мовою сьогодні не розмовляє жодна країна світу — це мертва мова і неофіційно вона вважається мовою науки.
Походження слів
 
Слово «біологія» походить від грецьких слів: «біос» — життя і «логос» — наука, або знання.
Слово «геологія»: «гео» — земля і «логос» — наука, або знання.
Слово «астрономія»: «астро» — зоря і «номос» — закон.
Слово «хімія» походить від египетських слів: «хемос» — чорний (натяк на чорну магію).
Слово «фізика» походить від латинського слова: «фізик» — наука про природу (природнича наука).
Люди, які займаються наукою: працюють над дослідженнями в наукових установах, висувають гіпотези, формулють теорії, відкривають нові закони та речовини називаються науковцями (чоловіки), або науковицями (жінки), або узагальнено — учені.
Найвищим науковим досягненням вважається відкриття.
Відкриття — це щось нове та невідоме досі науковому світу, що має важливе значення для розуміння процесів (явищ) та розвитку різних наукових напрямків.
Джерела:
1. Пізнаємо природу: підр. інтегр. курсу для 5-го кл. заг. серед. освіти/ Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник. - Київ: Видавничий дім "Генеза", 2022. - 256 с. : іл..
2. Пізнаємо природу: підр. інтегр. курсу для 5-го класу закл. заг. серед. освіти/ Л. Я. Мідак, Н. В. Фоменко, В. Я. Гайда, С. М. Подоляк, В. І. Кравець, І. В. Крацець, І. В. Олійник, В. П. Стахурська, З. М. Пушкар, С. В. Банах, Л. П. Козловська. - Тернопіль : Астон, 2022. - 272 с..
3. Довкілля: підруч. інтегр. курсу для 5 класу закл. заг. серед. освіти/ Олексій Григорович, Юлія Болотіна, Максим Романов. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021.- 176 с. : іл..