У родовому відмінку однини іменники другої відміни залежно від  їхнього значення мають закінчення -а, -я або -у, -ю.
Закінчення -а, -я мають іменники
Знімок екрана 2021-04-21 230948.png
Закінчення -у, -ю мають іменники
Знімок екрана 2021-04-22 000327.png
Зверни увагу!
Закінчення -а, -я та -у, -ю має розрізнювальну функцію в деяких іменників: Алжира, Рима, Туніса (місто) і Алжиру, Риму, Тунісу (країна), Нью-Йорка (місто) — Нью-Йорку (штат).
У деяких іменниках  закінчення відбиває значення слова.
Приклад:
Акта (документ) — акту (дія), апарата (прилад) — апарату (установа), бала (одиниця виміру) — балу (святковий вечір), каменя (одиничне) — каменю (збірне).
Обидва закінчення — -а ,-я та -у, -ю  — мають деякі іменники: моста (конкретний предмет) й мосту (цілісність),  паркана й паркану, плота й плоту, стола й столу.
Зверни увагу!
Закінчення -у, -ю треба писати у префіксальних іменниках (випадку, вислову); у складних безсуфіксних іменниках: живопису, водогону, АЛЕ електровоза, пароплава.