Орфоепічний  словник  містить  інформацію щодо правильної вимови слів та їх граматичних форм, подає зразки нормативної вимови голосних і приголосних звуків у словах. Орфоепічні норми, реалізовані в  словнику, допомагають урахувати особливості сучасної літературної вимови та наголошування слів в українській мові.
Завдання орфоепічного словника — піднесення культури усного мовлення для сприяння правильності та швидкості взаєморозуміння між людьми.
Зверни увагу!
Зразок орфоепічного словника«Орфоепічний словник» (1984) М. І. Погрібного, до якого ввійшли 44 000 слів. У словнику подаються вимова і наголос слів відповідно до  загальноприйнятих літературних норм.
Після проголошення незалежності України з'явилося двотомне видання «Орфоепічний словник української мови» (серія «Словники України»).
Статті орфоепічного словника показують вимову кожної фонеми залежно від місця в слові й від форми слова:
Приклад:
багатир [багатúр], -р'á, кл. -р'ý, мн. -p'í -р'íв
багатiй [6aгaт'íі], -т'ijá, -т'ijéм
багатiти [багат'íтие],  -тíjy, -т'íjеш, -т'íje, -т'íjyт'
багаторiчний [багатор'íчниеi],  -на, -не
завантаження (6).jpgзавантаження (7).jpgimages (18).jpg