1. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник

 2. Ненаголошені Е, И в корені слова

 3. Апостроф

 4. Позначення м’якості приголосних

 5. Чергування голосних

 6. Чергування приголосних в українській мові

 7. Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення

 8. Спрощення приголосних

 9. Подвоєння та подовження приголосних

 10. Правопис префіксів

 11. Правопис суфіксів

 12. Уживання великої літери

 13. Правила перенесення слів із рядка в рядок

 14. Написання складних слів разом, окремо, з дефісом

 15. Написання слів іншомовного походження

 16. Складні випадки написання прізвищ

 17. Складні випадки написання географічних назв

 18. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Правила написання їх

 19. Написання НЕ, НІ з різними частинами мови

 20. Правила графічних скорочень слів