Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Походження лексики української мови Формування знань щодо походження слів української мови.
2. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова (історизми, архаїзми) Формування мовної компетентності щодо походження слів української мови, виховання шанобливого ставлення до рідної мови.
3. Короткий словник неологізмів Формування мовної компетентності, збагачення словникового запасу.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Розподіли у дві колонки 3 вид - аналіз легке 4Б. Закріплення вивченого про активну й пасивну лексику української мови.
2. Інтернаціоналізми 3 вид - аналіз легке 4Б. Закріплення вивченого про походження лексики української мови; збагачення словника, виховання поваги до історії мови.
3. Історизми 3 вид - аналіз легке 4Б. Закріплення вивченого про активну й пасивну лексику української мови, зокрема історизми; збагачення словника, виховання поваги до історії мови.
4. Архаїзми 3 вид - аналіз середнє 4Б. Закріплення вивченого про активну й пасивну лексику української мови, зокрема архаїзми; збагачення словника, виховання поваги до історії мови.
5. Укажи речення з неологізмами 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння знаходити неологізми у реченні, визначати їхню роль у мовленні.
6. Вибери рядок із застарілими словами 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення вивченого про пасивну лексику української мови.
7. Добери відповідник 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Удосконалення культури мовлення, поглиблення вивченого про пласти української мови, збагачення словника.
8. Що зображено на малюнку? 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Розвиток уяви, логічного мислення, закріплення вивченого про пласти української мови.
9. Де неправильно? 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Розвиток культури мовлення, збагачення словникового запасу, удосконалення знань із теми «Групи слів за походженням».
10. Авторські неологізми 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння визначати індивідуально-авторські неологізми, розвиток образного мислення.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Запозичені й власне українські слова Інший середнє 4Б. Закріплення вивченого про походження лексики української мови; збагачення словника, виховання поваги до історії мови.
2. Добери слова Інший важке 5Б. Уміння самостійно добирати приклади запозичених слів, пошукова робота.
3. Склади речення Інший важке 6Б. Застосування набутих знань, умінь і навичок при самостійному складанні речень із пасивною лексикою.
4. Склади речення із запозиченим й власне українським словом Інший важке 6Б. Застосування набутих знань, умінь і навичок при самостійному складанні речень із словами, що входять до пасивної лексики.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Групи слів за походженням» 00:10:00 середнє 10Б. Завдання для систематизації вивченого з теми «Групи слів за походженням».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Групи слів за походженням» 00:15:00 середнє 10Б. Завдання для удосконалення вивченого з теми «Групи слів за походженням».
2. Перевірна робота з теми «Групи слів за походженням» 00:20:00 середнє 10Б. Завдання для перевірки знань, умінь і навичок із теми «Групи слів за походженням».