Калькування є одним зі шляхів поповнення словникового складу мови та одним із видів іншомовних запозичень. Це копіювання іншомовного слова за допомогою власне українських слів. Цим кальки і відрізняються від запозичень, які є словами, що увійшли до мови повністю (тобто  й значення, й звукове вираження слова, передане на письмі літерами відповідної мови ). Існують кальки, з яким слід боротися, особливо, якщо мовець хоче розмовляти вишуканою літературною мовою, а не  суржиком.
Калька (фр. calque — копія), або калькування — вид мовного запозичення, утворення нового фразеологізму, слова або нового значення слова через буквальний переклад відповідного іншомовного елемента.
Приклад:
Складноскорочене слово лікнеп (ліквідація неписьменності) утворене калькою відповідного вислову лікбез (ліквідація безграмотності).
Зверни увагу!
В українській мові існує певна кількість кальок із польської мови: надихати, підручник, посідати, часопис  (пол. natchnąć, podręcznik, posiadać, czasopismo).

Багато кальок із російської з'явилося за радянських часів:  виробничник, госрозрахунок, довгобуд, доповідач, колгосп,  місяцехід, радгосп (рос. производственник, хозрасчёт, долгострой, докладчик, колхоз,  луноход, совхоз).
Існує декілька видів кальки:
  • поморфемний переклад іншомовного слова: внутрішньом'язовий — з лат. intramuscularis (від intra- — внутрішньо + muscularis — м'язовий), надлишок — з англ. surplus;
     
  • запозичення переносного значення слова. Це питомо українські слова, які під впливом слів-відповідників з іншої мови набувають нового значення: блискучий із значенням надзвичайний, довершений — з фр. brillant;
     

  • фразеологічні кальки — дослівний переклад фразеологізму: тут собака заритий (у значенні «у цьому суть справи») — з нім. da ist der Hund begraben; не в своїй тарілці (не по собі) — з фр. ne pas dans son assiette; багато галасу з нічого (багато галасу даремно) — з англ. much ado about nothing (багато про нічого).
Зверни увагу!
Також є напівкальки — неповний переклад з іншої мови: частина слова або вислову перекладається, а частина залишається без перекладу:
антитіло — з фр. anticorps; телебачення — з грец. tele — далеко; гуманність — з лат. humanitas.