images.jpeg
 
Поради ораторові
 1. Співвідносьте себе з аудиторією, завойовуйте її довіру. 
   
 2. Не можна досягти бажаного результату від виступу, якщо до вас ставляться з недовірою.
   
 3. Щоб завоювати довіру, потрібно знайти те, що вас може зблизити з аудиторією.
   
 4. Мова має бути простою й правдивою.
   
 5. Поважайте аудиторію.
   
 6. Ніколи не намагайтесь справити враження на аудиторію лише заради самого себе.
   
 7. Оберіть ключову фразу виступу і повторюйте її якомога частіше.
Ключові аксіоми для оратора
(на думку психолога П. Таранова)
 
• Господарі нашим словам не ми, а наші слухачі.

• Мета, завдання і смисл красномовстваприголомшити загальновідомим.

• Щоб людина заговорила, вона повинна перестати хотіти мовчати.

• Те, що з нами не пов’язане, нам не цікаве.

• Хочеш, щоб тебе слухали і чули, — слухай і почуй себе самого.

Уміти говорити — це значить мати сміливість і вміння сказати тоді, коли треба, і при цьому не розгубитися, тобто бути готовим до будь-якого випадку в житті.

• Якщо нас слухають, це зовсім не тому, що ми цікаві, а тому, що ми підпадаємо під чийсь інтерес.

• Якщо ти хочеш, щоб інші розуміли те, що ти говориш, навчися розуміти своє розуміння.

• Бути людиною (і оратором теж) — значить бути несхожим на інших. Тобто уміти відрізняти себе від інших.

Говорити потрібно не довго, а доти, поки не зрозуміють.

• Усі люди говорять одне й те саме, лише роблять це по-різному.

Говорити – значить повторювати.

Говорити – значить пояснювати (показувати конкретно пальцем), бо люди бачать не тоді, коли дивляться, а коли їм показують.

• Що ми скажемо, те інший і подумає.

• Усяка згода через незгоду.

Підживлюйте інтерес — і ви привернете увагу.

• У риториці першою думкою є друга.

• Правда без брехні не вабить.

Розуміння не передається слухачеві, воно з нього витягується.

• І найправильнішому можливе зворотнє, причому не менш правильне.

• Усе з усього; усе зі всім пов’язане і для чогось потрібне.

• Новизна нам не дається, вона нами створюється.

• Людина завжди не має рації там, де вона має рацію.

• Ми самі дізнаємося про себе лише тоді, коли починаємо говорити.
Джерела:
Ораторське мистецтво : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : І. М. Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. ; за ред. І. М. Плотницької, О. П. Левченко. – 2-ге вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 128 с.