Етапи підготовки тексту виступу
Знімок екрана 2020-11-09 224948.png
1. Визначення теми. Тему для виступу можна вибрати самостійно або ж її можуть запропонувати. При самостійному виборі потрібно зважати на аудиторію, актуальність теми,  різноплановість її висвітлення в різних джерелах, конфлікт поглядів. Формулювання теми має бути лаконічним і водночас інформативним.
Приклад:
Порівняй: «Емоджі: за і проти» і «Чи повернуться люди в майбутньому до «наскельного живопису» і передаватимуть свої почуття через малюночки?» У першій темі закладено конфлікт, тому вона зацікавить усіх, а друга занадто багатослівна й не містить конфлікту, тому її сприйматимуть не так жваво.
2. Формулювання мети. Для чого оратор  виголошує промову: розважити людей, поінформувати їх, переконати в чомусь, спонукати до дій? Саме на ці запитання потрібно відповісти, готуючись до виступу, тобто сформулювати мету як для себе, так і для слухачів. Визначення цільової настанови полегшує сприйняття теми й налаштовує аудиторію.
 
3. Складання плану. План — це покрокова інструкція до розкриття теми. Ним не варто нехтувати, тому що саме план є каркасом, на якому триматиметься уся будівля промови. План можна редагувати, відкидаючи одне й додаючи інше, але в той же час треба стежити за цілісністю «кістяка». 
 
Плани бувають трьох видів: простий (у вигляді простих речень), складний (у вигляді простих речень із підпунктами) і цитатний (замість простих речень — цитати).
Здавна  прийнято таку схему промови: вступ — основна частина — висновки. Саме цій схемі й має відповідати план.
 
4. Матеріал можна й треба добирати з різних джерел. Найпоширеніші з них: особистий досвід, роздуми й спостереження, інтерв’ю й бесіди, читання.
Нові ідеї, цікаві дані, факти, приклади, ілюстрації для промови можна отримати від очевидців подій, з офіційних документів, з науково-популярної, довідкової, художньої літератури, періодичних видань, різних інтернет-ресурсів. Необов'язково використовувати одразу всі джерела, але працювати з ними слід.
 
5. Робота над конспектом. Для цього краще використовувати картки, кожна з яких відповідає пункту чи підпункту плану. Таким чином можна змінювати послідовність викладу матеріалу, «бачити» динаміку розгортання думок, відшукати «слабкі» місця в промові. Після складання текст можна переписати як звичайно. 
 
Під час роботи над конспектом  треба дотримуватись кількох правил:
- використовувати повні речення;
- кожен пункт чи підпункт записувати з абзацу;
- редагувати промову відповідно до стилю: чи відповідають вибрані слова меті промови й аудиторії, до якої вона буде звернена; чи не будуть якісь слова випадати із загального тексту стилістично;
- стежити за легкістю й доступністю мовлення (чи не перевантажений  текст термінами, цитатами, фактами й прикладами).
 
6. Репетиція. І початківцям, і досвідченим ораторам перед виступом не завадить потренуватися виголошувати промову. Це допоможе визначити час звучання (100–120 слів на хвилину — найсприятливіший темп для аудиторії). Незамінним «помічником» стане  дзеркало. Можна записати виступ на диктофон, а потім прослухати його — це допоможе помітити сильні й слабкі місця в промові.
Естетика тексту
Промова має приносити слухачам  естетичну насолоду, тому зверни увагу на образність мовлення, жвавість, інколи парадоксальність, нетривіальність думки.
Завжди доречними в тексті будуть тропи (звичайно ж, якщо виступ не наукової тематики): антоніми (прийом контрасту, антитези), гіперболи чи літоти (для посилення сприйняття), епітети, порівняння, метафори  (для творення образності); фразеологізми, прислів’я та приказки
 
Елегантний зовнішній вигляд, добре поставлений голос, природна міміка, виважені жести, правильна поза теж належать до категорії естетичного.
 
Отже, під час роботи над текстом пам'ятай про такі складові промови:
8 складових правильної промови
Знімок екрана 2020-11-12 230042.png
 
Пам'ятка «12 кроків до успіху, або Як підготувати виступ»
Знімок екрана 2020-11-12 211954.png
Джерела:
Бурлачук Л. Ф., Келесі М. Про критерії розвитку особистості // Вісник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. — Вип. 2. — К., 1996. — С. 90—93.
Возняк Л. С. Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності: Автореферат дис. канд. пси-хол. наук. — К., 2000. — 19 с.
Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2018. — 208 с. : іл.
Українська мова: (рівень стандарту): підручник для 10-го класу закл. заг. серед. освіти / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. — Київ: Генеза, 2018. — 192 с.