Наказовий спосіб дієслова виражає спонукання до дії, прохання, наказ, благання тощо.
Форми наказового способу дієслів мають такі закінчення:

Знімок екрана 2021-07-01 115517.png
Зверни увагу!
Деякі дієслова наказового способу мають паралельні форми: ходім — ходімо, візьміте — візьміть, визначте — визначіть, підтвердьте — підтвердіть.
Для творення дієслів наказового способу 1-ї особи множини використовують також закінчення -ім: ведім, пливім. Але вживання цих форм обмежене  усним розмовним стилем.
Зверни увагу!
Від дієслів доконаного виду розповісти, доповісти, відповісти  тощо наказовий спосіб не утворюємо. Спонукання до дії в такому разі передаємо формами недоконаного виду: розповідай, доповідай, відповідай.
Використання часток давай, давайте для творення форм наказового способу (давай малювати, давайте гратися) не відповідає літературній нормі.
У формі 2-ї особи множини паралельно із закінченням -іть можна вживати й закінчення -іте: ведіть — ведіте, біжіть — біжіте, любіть — любіте. Таке закінчення більш характерне для народно-поетичної творчості.
Зверни увагу!
Іноді один спосіб  дієслова вживають у значенні іншого: Може, ти б присів  на хвилинку? (умовний спосіб у значенні наказового). У значенні наказового способу може бути й інфінітив: Підняти вітрила!
Джерела:
Заболотний О. В.  Українська мова : (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Олександр Заболотний, Віктор Заболотний. – Київ : Генеза, 2019. – 240 с.
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2019. — 208 с. : іл