istockphoto-1227149224-170667a.jpg  
Діалогічне мовлення — процес мовленнєвої взаємодії двох або більшої кількості учасників спілкування. Тому в межах мовленнєвого акту кожен учасник/кожна учасниця почергово виступає як слухач і як мовець.
Діалогічне мовлення виконує певні комунікативні функції: повідомлення інформації; пропозиції, прийняття / неприйняття запропонованого; обмін судженнями /думками/ враженнями; обґрунтування своєї точки зору.

Кожна з цих функцій має свої специфічні мовні засоби.

Діалогічному мовленню властиві ситуативність, емоційна забарвленість, спонтанність і двосторонній характер.
Будь-який діалог складається з окремих взаємопов’язаних висловлювань. Такі висловлювання називаються реплікою. Репліка є першоелементом діалогу. Репліки бувають різні за обсягом, але тісно пов’язані одна з одною за своїми комунікативними функціями, структурно та інтонаційно. Найтісніший зв’язок між суміжними репліками.

До основних діалогічних жанрів належать бесіда, телефонна розмова, листування.
Бесіда — розмова двох чи більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем, безцільного обміну новинами, спостереженнями. Бесіда може бути приватною чи діловою.
Зверни увагу!
Складність будь-якої бесіди полягає в тому, що в ній наявний експромт. Щоб успішно вести ділову бесіду, треба мати життєвий досвід, великий запас теоретичних знань, володіти мовним етикетом.

Для досягнення успіху під час бесіди потрібно:
  • ретельно готуватися;
  • бути уважним і тактовним у розмові;
  • уміти слухати співбесідника, ураховувати його позицію;
  • стежити за реакцією  опонента;
  • бути точним, логічним і лаконічним.
Не варто перебивати співбесідника, різко прискорювати темп мовлення, переходити в розмові на особистості.
До функцій бесіди належать: обмін інформацією; планування роботи, заходів; контроль діяльності, її координація; вирішення актуальних проблем; пошук і висунення нових ідей.
Зверни увагу!
Етапи бесіди:
1. Визначення часу й місця зустрічі.
2. Початок бесіди (створення сприятливої атмосфери спілкування: усмішка, привітання, поза й жести).
3. Формування мети зустрічі.
4. Обмін думками й пропозиціями.
5. Підсумок бесіди та прощання.
Джерела:
Заболотний О. В., Заболотний В. В. Українська мова (рівень стандарту). Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. — Київ, Вид-во «Генеза», 2016 р.
Авраменко О. М. УКРАЇНСЬКА МОВА (рівень стандарту). Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. — Київ, Вид-во «Грамота», 2019 р.
Вебсайт:  http://nkkep.com/wp-content/uploads/2022/05/P-22-Ukr-mova-05.05-Dialogichne-movlennya.pdf (дата звернення 26. 03. 2023)