До інформаційних належать жанри, завданням яких є повідомлення про подію чи явище. Найважливіша ознака таких жанрів — новизна факту, що повідомляється.

Мета будь-якого  виступу — дати відомості про той чи інший предмет, зацікавивши слухачів.

Найпоширенішими жанрами інформаційних виступів є інформація, пояснення, інструкція, повідомлення, лекція, доповідь, оголошення тощо.
Інформація — усне повідомлення про які-небудь події, що відбулися. Вона має бути короткою, містити факти, бути новою й цікавою для слухачів.
Пояснення — це набір тверджень, які розкривають причиново-наслідкові зв'язки між подіями, мотиви вчинків тощо. Пояснення має дати відповіді на запитання як і чому щось відбулося чи відбувається.
Інструкція — набір правил, настанов,  що регулюють різні сторони життя підприємств, організацій, їхніх працівників. Текст інструкцій має бути точним, стислим, зрозумілим, адже вони регламентують поведінку людей у нових і часто непередбачуваних обставинах.
Доповідь — один з основних видів усного монологу. У доповіді порушують яку-небудь наукову або суспільно-політичну проблему, яку потім обговорюють, доповідачеві ставлять запитання. Тривалість виступу з доповіддю — від 15 хвилин до однієї години.
Повідомлення — невелика доповідь із якогось окремого питання. Повідомлення можуть доповнювати основну доповідь.
Представлення — це розповідь про кого-небудь або що-небудь. Про особу повідомляють такі дані: прізвище, ім'я, місце роботи, навчання, захоплення. Під час представлення нового співробітника/співробітниці вказують деякі біографічні дані, посадові обов'язки тощо.
Інформаційні виступи всіх жанрів мають загальні вимоги:
  • новизна;
  • актуальність;
  • повнота;
  • конкретні факти;
  • лаконічність;
  • чіткість.
Зверни увагу!
Надмірна жестикуляція й емоційність під час виступу з доповіддю чи повідомленням недоречні.