До оцінювальних жанрів належать похвала, осуд, рецензія, характеристика.
istockphoto-1083797232-612x612.jpg
 
З дитинства людині потрібно вчитися розрізняти добро і зло, усвідомлювати, чим варто дорожити, а чого остерігатися, тобто оцінювати інших людей, їх слова, вчинки, дії. Саме тому оцінювальні жанри  покликані формувати ціннісне ставлення людини до світу.  Коли особа оцінює зовнішність, вчинок, поведінку, риси характеру  людини, зміст і форму твору мистецтва, у неї формуються ціннісні орієнтири, розвивається критичне мислення. Висловлюючи похвалу чи осуд, пишучи рецензію або чиюсь характеристику, людина  має бути об’єктивною, тактовною, мати почуття міри. Упереджене ставлення, занижена оцінка в рецензії чи характеристиці свідчать про необ'єктивність, недоброзичливість, заздрість, злостивість і нетактовність автора.
Для розуміння суті жанрів оцінювальних висловлень велике значення має усвідомлення ролі й функцій оцінки, а саме — стимулювання, заохочення, спонукання.
Зверни увагу!
Поради щодо створення оцінювальних жанрів:
 • намагайся бути об’єктивним/об'єктивною;

 • наводь переконливі аргументи;

 • у будь-якому оцінювальному висловлюванні шукай позитив навіть тоді, коли рецензована робота відверто слабка;

 • перш за все вказуй на хороші моменти;

 • уникай у своїх формулюваннях гнівної тональності.
Похвалаоцінювальний жанр, завдання якого — стимулювати людину, оцінити її роботу, докладені зусилля, талант тощо. Похвала має бути дозованою, конкретною, виваженою, не надто емоційною. Варто пам'ятати, що для одних людей похвала є стимулом для подальших звершень, а для інших — метою, після досягнення якої можна «відпочивати на лаврах».
Називають різні мотиви похвали:
 • привернення до себе уваги, намагання сподобатися, показати своє ставлення;

 • вдячність за послугу;

 • бажання одержати щось у відповідь;

 • нейтралізування комунікативних невдач;

 • бажання покращити стосунки;

 • намагання підтримувати контакт з людиною тощо.
Зверни увагу!
Щоб похвала не набула ознак лестощів, варто бути щирими у своїх намірах, правильно обирати час і предмет похвали.
Джерела:
Авраменко О. М. УКРАЇНСЬКА МОВА (рівень стандарту). Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. — Київ, Вид-во «Грамота», 2019 р.
Вебсайт: https://kvpubd.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/04/urok-53.pdf (дата звернення 01. 04. 2023).