Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Розділові знаки при однорідних членах речення Формування знань, умінь і навичок із теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення».
2. Однорідні й неоднорідні означення Формування мовних компетентностей із теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення».
3. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення Формування мовних компетентностей із теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Ускладнене речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати речення, ускладнене однорідними членами.
2. Зайвий рядок 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про розділові знаки при однорідних членах речення.
3. Так неправильно! 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про розділові знаки при ОЧР.
4. Однорідні означення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати однорідні означення.
5. Однорідні підмети 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати однорідні підмети.
6. Однорідні присудки 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати однорідні присудки.
7. Сполучниковий зв'язок 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати речення зі сполучниковим зв'язком між однорідними членами.
8. Один ряд 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про однорідні члени речення.
9. Кома між однорідними членами речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про розділові знаки при однорідних членах речення.
10. Пунктуаційна помилка 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати пунктуаційну помилку в реченнях, ускладнених однорідними членами.
11. Чи потрібна кома? 3 вид - аналіз середнє 3Б. Уміння розрізняти протиставний та єднальний сполучник ТА; удосконалення вивченого про розділові знаки при ОЧР.
12. Тире між ОЧР 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про розділові знаки між ОЧР, а саме тире між однорідними членами речення.
13. Речення з неоднорідними означеннями 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про неоднорідні означення.
14. Поміркуй! 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про однорідні й неоднорідні означення.
15. Яке речення відповідає схемі? 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про розділові знаки при узагальнювальних словах.
16. Двокрапка на місці пропуску 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про розділові знаки при однорідних членах речення.
17. Тире на місці пропуску 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про розділові знаки при однорідних членах речення.
18. Двокрапка й тире у реченнях з ОЧР 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Удосконалення вивченого про узагальнювальне слово в реченнях з ОЧР, уміння визначати його позицію стосовно ОЧР та ставити розділові знаки залежно від місця УС в реченні.
19. Заповни пропуск 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати потрібний розділовий знак.
20. Відповідь-цифра 3 вид - аналіз важке 1Б. Удосконалення знань, умінь і навичок із теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення».
21. Неправильне обґрунтування розділових знаків 3 вид - аналіз важке 1Б. Уміння визначати правильність обґрунтування розділових знаків.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Однорідні додатки Інший середнє 1Б. Уміння визначати однорідні додатки.
2. Вибери цифру Інший середнє 2Б. Удосконалення пунктуаційних навичок, закріплення вивченого теоретичного матеріалу з теми «Однорідні й неоднорідні означення».
3. Однорідні обставини Інший середнє 1Б. Уміння визначати однорідні обставини.
4. Безсполучниковий зв'язок Інший середнє 1Б. Уміння визначати речення з безсполучниковим зв'язком між однорідними членами.
5. Змішаний зв'язок Інший середнє 1Б. Уміння визначати речення зі змішаним зв'язком між однорідними членами.
6. Вибери рядок з однорідними означеннями Інший середнє 1Б. Закріплення вивченого про однорідні й неоднорідні означення.
7. Два ряди Інший середнє 1Б. Удосконалення вивченого про однорідні члени речення.
8. Вибери цифри (однорідні члени речення) Інший важке 2Б. Удосконалення знань, умінь і навичок із теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення».
9. Склади речення за схемою Інший важке 6Б. Уміння читати схеми ОЧР, складати за ними речення. Удосконалення вивченого про ОЧР.
10. Склади речення з узагальнювальними словами Інший важке 3Б. Уміння самостійно складати речення за схемою; закріплення вивченої пунктограми.
11. Склади текст Інший важке 12Б. Уміння самостійно вводити в текст речення, ускладнені ОЧР; уміння використовувати різні види зв'язку між ОЧР.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи № 1 з теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами» 00:10:00 середнє 6Б. Завдання для систематизації вивченого з теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення».
2. Тренувальні вправи № 2 з теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами» 00:10:00 середнє 5Б. Завдання для систематизації вивченого з теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота № 1 з теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами» 00:15:00 середнє 7Б. Завдання для закріплення вивченого з теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення».
2. Домашня робота № 2 з теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами» 00:15:00 середнє 5Б. Завдання для закріплення вивченого з теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення».
3. Перевірна робота з теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами» 00:25:00 середнє 10Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення».