Відокремлені додатки
Відокремлені додатки мають значення  виключення, виокремлення чи заміщення, що виражені іменниками чи займенниками з прийменниками крім, окрім, опріч, замість, за винятком, на відміну від, особливо, зокрема, наприклад, навіть тощо.
Приклад:
Нічого не слід страшитися, крім страху (М. Дочинець).
Додаток із прийменником замість  не відокремлюємо, якщо цей прийменник можна замінити на за.
Приклад:
Замість актора трюки виконував дублер-каскадер. 
Відокремлені уточнюючі  члени речення
Уточнюючими є члени речення, які конкретизують, пояснюють зміст попередніх членів речення. Уточнюючі члени речення відповідають на питання де саме? коли саме? хто саме? тощо. Такі члени речення можуть вводитися в речення за допомогою слів тобто, цебто, або, чи, а саме, наприклад, зокрема.

Найчастіше уточнювальними бувають обставини місця й часу.
Приклад:

Саме тут, мало не під ногами, ніс бистрі води Прут (М. Коцюбинський). На тім боці затоки, під самим городом, юрмилося на льоду багато люду (П. Загребельний).