Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Про нормативність уживання дієслів на -ся Формування мовних компетентностей із теми «Пасивні конструкції з дієсловами на -ся».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Слово-пазл (суфіксальний спосіб) 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Повторення вивченого про способи творення дієслів. Уміння утворювати слова із поданих морфем.
2. Чергування суфіксів -ся//-сь 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про правила милозвучності української норми.
3. Вибери правильний варіант 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення знань, умінь і навичок із теми «Пасивні конструкції з дієсловами на -ся».
4. Безособове речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати безособові речення з дієсловами на -ся.
5. Доповнена реальність 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення вивченого про пасивні конструкції.
6. Правильний варіант 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про синтаксичну норму.
7. Правильно-неправильно 3 вид - аналіз середнє 2Б. Уміння визначати синтаксично правильно побудоване речення.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Слово-пазл (префіксально-суфіксальний спосіб) Інший легке 4Б. Повторення вивченого про способи творення дієслів. Уміння утворювати слова із поданих морфем.
2. Знайди помилку Інший середнє 1Б. Закріплення вивченого про вживання постфіксів -ся/-сь у дієсловах.
3. Неправильно побудоване речення Інший середнє 1Б. Уміння визначати синтаксично неправильне речення.
4. Склади речення Інший важке 4Б. Розвиток мовлення. Уміння складати речення із запропонованими дієсловами.
5. Творча робота Інший важке 12Б. Практичне застосування знань, умінь і навичок, отриманих під час вивчення теми «Пасивні конструкції з дієсловами на -ся».

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Пасивні конструкції з дієсловами на -ся» 00:10:00 середнє 8Б. Завдання для узагальнення вивченого з теми «Пасивні конструкції з дієсловами на -ся».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Пасивні конструкції з дієсловами на -ся» 00:15:00 середнє 4Б. Систематизація знань, умінь і навичок із теми «Пасивні конструкції з дієсловами на -ся».
2. Перевірна робота з теми «Пасивні конструкції з дієсловами на -ся» 00:20:00 середнє 9Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Пасивні конструкції з дієсловами на -ся».