Синтаксичні норми визначають правила побудови словосполучень і речень.
Синтаксична помилка — це порушення синтаксичної норми.
До синтаксичних помилок належать: неправильний порядок слів у реченнінеправильне поєднання однорідних членівпорушення норм керування й узгодженняпорушення зв’язку між підметом і присудкомнеправильне вживання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів тощо.
Приклад:
У реченні У ставок випустили мальків риби, форелі, окуня, коропа  помилкою є вживання іменника риба як одного з однорідних членів. Цей іменник випадає з ряду однорідних членів, оскільки є родовою (ширшою) назвою, а форель, окунь, короп  — видовими (вужчими). 
 
У реченні Більшість присутніх проголосували проти будівництва атомної станції  неправильно узгоджено присудок проголосували (множина) з підметом, до складу якого входить іменник більшість (однина). 
 
У словосполученні зробив помилку завдяки неуважності не виправданим є вживання прийменника завдяки. Для позначення причини, що заважає здійсненню чогось, в українській мові використовують прийменник через: зробив помилку через неуважність, не прийшов через хворобу.
Однією з поширених синтаксичних помилок є неправильне узгодження загальних і власних назв у словосполученнях.
Складні випадки синтаксичного узгодження
Узгодження — тип підрядного зв’язку в словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі й відмінку.
Приклад:
У словосполученні бурхливої річки залежне слово бурхливої узгоджується з головним словом річки й має форму родового відмінка однини жіночого роду.
Узгодження з власними назвами
Знімок екрана 2021-07-20 171547.png

Знімок екрана 2021-07-20 182132.png
 
Зверни увагу!
У спеціальній географічній, військовій літературі, історичних документах власні назви населених пунктів і річок зберігають називний відмінок для того, щоб уникнути неточностей: біля міста Харків, до села Брід, глибина річки Уж.
Абревіатури узгоджуємо з дієсловами й прикметниками, зважаючи на рід основного слова: новостворена ОТГ (об'єднана територіальна громада), СБУ (Служба безпеки України) провела обшуки.