Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Про складне речення та найпоширеніші логічні помилки в ньому Формування знань, умінь і навичок із теми «Правила побудови складних речень».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Пошукова робота 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння визначати складне речення.
2. Вибери цифри 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення знань, умінь і навичок із теми «Правила побудови складних речень».
3. Укажи безсполучникове речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати вид речення.
4. Укажи складносурядне речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати вид речення.
5. Укажи вид підрядної частини 3 вид - аналіз середнє 3Б. Уміння визначати вид підрядної частини.
6. Вибери продовження речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння утворювати логічно правильне складне речення.
7. Логічна помилка 1 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати логічну помилку в складних речення.
8. Знайди помилку 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати помилку в будові речення.
9. Розбий пару 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати логічно правильний варіант будови речення.
10. Поміркуй! 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння виявляти логічні помилки в складних реченнях.
11. Увідповідни речення й схему 3 вид - аналіз важке 4Б. Уміння аналізувати будову СПР, добирати схему до речення.
12. Відповідність 3 вид - аналіз важке 4Б. Уміння визначати вид складного речення.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Укажи складнопідрядне речення Інший середнє 1Б. Уміння визначати вид речення.
2. Продовж речення Інший середнє 6Б. Закріплення вивченого про складне речення.
3. Логічна помилка 2 Інший середнє 1Б. Уміння визначати неправильно побудоване складне речення.
4. Логічна помилка 3 Інший середнє 1Б. Закріплення вивченого про правила логічної побудови складних речень.
5. Склади речення Інший важке 3Б. Уміння самостійно складати речення за схемою; закріплення вивченої пунктограми.
6. Склади твір Інший важке 7Б. Уміння складати текст на запропоновану тему, використовуючи складні речення.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Правила побудови складних речень» 00:10:00 середнє 5Б. Завдання для систематизації вивченого про складне речення.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Правила побудови складних речень» 00:15:00 середнє 11Б. Систематизація вивченого з теми «Правила побудови складних речень».
2. Перевірна робота з теми «Правила побудови складних речень» 00:20:00 середнє 5Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Правила побудови складних речень».