Відокремлений додаток
Відокремлюються додатки, що мають  значення виключення, включення, заміщення, доповнення. Вони виражені іменниками з прийменниками крім, замість, за винятком, опріч, окрім, наприклад, навіть, включаючи, зокрема, особливо.

На письмі відокремлені додатки виділяються з обох боків комами.
Приклад:
Кожній людині властиво помилятися, але нікому, крім дурнів, не властиво бути впертим у помилці (Арістотель). 
Зверни увагу!
Додаток, виражений іменником з прийменником замість, не відокремлюється, якщо прийменник замість можна замінити прийменником за.

 
Сучасна техніка виконує багато дій замість людей.
Додаток, виражений неозначеною формою дієслова й прийменником замість,  відокремлюється.
Приклад:
Дорогу до кращих результатів зупиняє нам та ж сама темнота молдуван, бо, замість помагати нам у боротьбі, вони шкодять їй, причиняються до розповсюдження філоксери (М. Коцюбинський).
Відокремлені обставини
Обставини, виділені для підсилення їх смислової ролі, називаються відокремленими.
 
Відокремлені обставини виділяються у вимові інтонацією, а на письмі — комами. Вони, як правило, пояснюють дієслово-присудок.
Відокремлюються:
  • обставини, виражені дієприслівниковим зворотом у будь-якій позиції щодо означуваного дієслова-присудка: Блакитний час, прикинувшись водою, тече в піщаних, чистих берегах (Є. Гуцало);
     
  • обставини, виражені іменниками зі словами незважаючи на, починаючи з, кінчаючи: Починаючи з наступного понеділка, у школі проходитиме тиждень правознавства; 
     
  • обставини, виражені одиничними дієприслівниками, що стоять перед присудками: І я, заплакавши, назад поїхав знову на чужину (Т. Шевченко).
Зверни увагу!
За бажанням автора можуть відокремлюватись обставини, що починаються словами всупереч, наперекір, на зло, попри, залежно від, відповідно до, подібно до, у зв’язку з, завдяки, внаслідок, на випадок, за браком, за відсутністю, на відміну від, особливо.
 
Причиною була тут ще й особлива здібність Карповича до практичних справ, якою, попри всі намагання, не відзначався Іван Іванович (І. Багмут).