Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Антоніми Формування знань, умінь і навичок із теми «Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів».
2. Пароніми Формування знань, умінь і навичок із теми «Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів».
3. Синоніми Формування знань, умінь і навичок із теми «Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Рядок паронімів 3 вид - аналіз легке 1Б. Удосконалення вивченого про пароніми.
2. Рядок синонімів 3 вид - аналіз легке 1Б. Удосконалення вивченого про синоніми.
3. Зайве слово 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Уміння визначати зайве слово в синонімічному ряду.
4. Абсолютні синоніми 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Уміння визначати абсолютні синоніми.
5. Багатослів'я 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про синоніми; розвиток культури мовлення. Для поглибленого вивчення.
6. Речення з антонімами 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати антоніми в реченнях.
7. Укажи синоніми 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати синоніми в реченнях.
8. У пошуках антитези 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про антоніми. Уміння визначати антитезу.
9. Фразеологізми-антоніми 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Уміння визначати фразеологізми-антоніми.
10. Добери влучне слово 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Уміння добирати доречне слово із синонімічного ряду.
11. Доповни визначення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Уміння визначати значення паронімів.
12. Заповни пропуски 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Уміння визначати значення паронімів.
13. Перифраз як стилістична фігура 3 вид - аналіз важке 1Б. Завдання розвиває любов до художнього слова, образне мислення, спонукає до використання перифразів у мовленні. Завдання для поглибленого вивчення теми.
14. Оксиморон як стилістична фігура 3 вид - аналіз важке 1Б. Завдання розвиває культуру мовлення, збагачує лексику, сприяє розвитку творчого потенціалу.
15. Пошукова робота 3 вид - аналіз важке 1Б. Уміння визначати в реченнях синонімічні фразеологізми.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Рядок антонімів Інший легке 1Б. Уміння визначати антоніми.
2. Фразеологізми-синоніми Інший середнє 2Б. Уміння визначати фразеологізми-синоніми.
3. Стилістично забарвлене слово Інший середнє 1Б. Уміння визначати стилістично забарвлені й стилістично нейтральні слова.
4. Вибери речення з паронімами Інший середнє 1Б. Уміння визначати пароніми в реченнях.
5. Склади речення Інший важке 4Б. Уміння вводити пароніми в речення залежно від значення.
6. Склади твір Інший важке 10Б. Розвиток мовлення. Уміння використовувати в мовленні фразеологізми, знати фразеологічні антоніми.
7. Тавтологія як стилістична фігура Інший важке 1Б. Удосконалення мовних навичок; розвиток культури мовлення, образного мислення, творчих здібностей. Завдання для поглибленого вивчення теми.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів» 00:10:00 середнє 6Б. Завдання для удосконалення вивченого з теми «Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота № 1 із теми «Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів» 00:15:00 середнє 5Б. Систематизація вивченого з теми «Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів».
2. Домашня робота № 2 з теми «Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів» 00:15:00 середнє 5Б. Систематизація вивченого з теми «Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів».
3. Перевірна робота з теми «Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів» 00:25:00 середнє 13Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів».