Фразеологізм — це стійке за складом, лексично неподільне і цілісне за значенням словосполучення (речення), яке виконує функцію окремої  словникової одиниці. Значення фразеологізму не завжди співпадає із значенням окремих слів, що входять до його складу.
Приклад:
Березова каша, зелена вулиця, сім п'ятниць на тиждень, язиката Хвеська, піднести гарбуза, три кити.
Влучні вислови видатних осіб, цитати з літературних та інших творів, кінофільмів, які набули узагальненого значення й часто повторюються в мовленні, називають крилатими словами (крилатими висловами). 

Приказки, прислів'я та крилаті вислови за значенням нерідко наближаються до власне фразеологізмів.
Приклад:
Вогонь в одежі слова, краса врятує світ, шукайте жінку, злочин і кара, а хура й досі там, нехай весь світ зачекає; обіцяного три роки чекають, робота не вовк.
Зверни увагу!

До крилатих відносять також окремі слова з узагальнено-метафоричним значенням. Це бувають назви населених пунк­тів, місцевостей, географічних об'єктів, пов'язаних із чимось знаменним, пам'ятним: Олімп, Парнас, Едем, Голгофа, Мекка, Ельдорадо,  Жовті Води, Крути.

Сюди належать також імена історичних осіб, міфологічних та літера­турних персонажів, з якими пов'язуються певні поняття, уяв­лення, символи: Нарцис, Герострат, Іуда, Каїн, Брут, Прометей, Шерлок Холмс.

До фразеологізмів також відносять мовні кліше — мовні одиниці, яким властиві постійний склад компонентів, звичність звучання, відтворюваність готових мовних блоків. Такі сталі вислови найбільш характерні для офіційно-ділового та публіцистичного стилів.
Приклад:
На підставі наказу, відповідно до чинного законодавства, порядок денний, поставити питання на розгляд, засоби масової інформації, сфера обслуговування, правоохоронні органи, організована злочинність, криміногенна ситуація,  передвиборча агітація.

За стилістичними властивостями фразео­логізми поділяють на  три групи:

  • фразеологізми, що належать до розмовного стилю (переважно з виразно зниженим забарвленням): зарубати на носі, замакітрити голову, не мати лою в голові, пошитися в дурні, гопки скакати, накивати п'ятами, баляндраси точити;
  • фразеологізми, що належать до книжних стилів (здебіль­шого з піднесено-урочистим забарвленням): наріжний ка­мінь, усіма фібрами душі, езопівська мова, ахіллесова п'ята, увінчати лавровим вінком, вовк у овечій шкурі;
  • стилістично нейтральні фразеологізми (найменш експресивно забарвлені): розправити крила, милувати око, тішити себе надією, перша ластівка, золоті руки.
Фразеологізми можуть вступати в антонімічні й синонімічні відношення.
Приклад:

Синоніми: дати відкоша, піднести гарбуза, піднести печеного рака, гарбузами годувати.

Антоніми: витикати носа — не показувати очей, мати за щось — не мати і за Боже пошиття,  жовтороте пташеня — битий жук.