Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Стилістичні особливості іменників, прикметників, дієслів Формування знань про стилістичні особливості іменників, прикметників, дієслів.
2. Стилістичні функції займенників, числівників, службових частин мови Формування знань із теми «Стилістичні особливості частин мови».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Усі іменники 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння визначати іменники.
2. Усі прикметники 3 вид - аналіз легке 1Б. Уміння визначати прикметники.
3. Поміркуй! 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про стилістичну помилку.
4. Форма множини 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати стилістичну роль форми множини іменника.
5. Вибери рядок 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивчення про стилістичні функції прикметників.
6. Стилістична помилка 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про стилістичну помилку.
7. Згрупуй слова 3 вид - аналіз середнє 4Б. Закріплення вивченого про стилістичне забарвлення службових частин мови.
8. Вигук як стилістичний засіб 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати стилістичну роль вигуків.
9. Стилістична роль прикметника 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого з теми «Стилістичні особливості частин мови».
10. Стилістична роль форм дієслова 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про стилістичні особливості частин мови.
11. Стилістична роль займенників 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про стилістичні особливості займенників.
12. Зайве речення 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого з теми «Стилістичні особливості частин мови».
13. Вибери цифру 3 вид - аналіз важке 1Б. Уміння визначати частини мови.
14. Увідповідни речення й частину мови 3 вид - аналіз важке 4Б. Закріплення вивченого про стилістичні особливості частин мови.
15. Стилістична роль прислівників 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про стилістичну роль частин мови.
16. Наказовий спосіб дієслова як стилістичний засіб 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про стилістичну роль дієслів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Укажи прислівник Інший легке 1Б. Уміння визначати прислівник.
2. Усі дієслова Інший легке 1Б. Уміння визначати дієслова.
3. Відповідність Інший середнє 4Б. Уміння визначати частини мови.
4. Стилістично забарвлені службові частини мови Інший середнє 1Б. Уміння визначати стилістично забарвлені службові частини мови.
5. Стилістично нейтральний іменник Інший середнє 1Б. Повторення вивченого про стилістично забарвлену лексику.
6. Стилістична помилка (числівники) Інший середнє 1Б. Закріплення вивченого про стилістичну помилку.
7. Умовний у значенні наказового Інший середнє 1Б. Закріплення вивченого про стилістичну роль дієслів.
8. Склади речення Інший важке 6Б. Застосування набутих знань, умінь і навичок при самостійному складанні речень.
9. Склади діалог Інший важке 12Б. Застосування набутих знань, умінь і навичок при самостійному складанні тексту.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи № 1 з теми «Стилістичні особливості частин мови» 00:10:00 середнє 7Б. Завдання для удосконалення знань, умінь і навичок із теми «Стилістичні особливості частин мови».
2. Тренувальні вправи № 2 з теми «Стилістичні особливості частин мови» 00:10:00 середнє 4Б. Завдання для удосконалення знань, умінь і навичок із теми «Стилістичні особливості частин мови».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Стилістичні особливості частин мови» 00:15:00 середнє 8Б. Завдання для систематизації знань, умінь і навичок із теми «Стилістичні особливості частин мови».
2. Перевірна робота з теми «Стилістичні особливості частин мови» 00:25:00 середнє 14Б. Завдання для перевірки знань, умінь і навичок із теми «Стилістичні особливості частин мови».