Префікс  \(пре-\)
Префікс пре- пишемо для вираження найвищого ступеня ознаки в прикметниках і прислівниках.
Приклад:
Пречудовий, пречудово; пресильний, пресильно; пребагатий, пребагато.
Зверни увагу!
Префікс пре- можна замінити словом дуже: пречистий — дуже чистий; прегарячий — дуже гарячий.
Префікс пре- також вживаємо в таких запозичених зі старослов'янської мови словах: преосвященний, преосвященство, превелебний, преподобний, престол, презирство.
Префікс \(при-\)
Префікс при- пишемо у таких випадках:
  • слова означають наближення, приєднання: привести, прилетіти, пришити, приліпити;
     
  • слова означають неповноту дії чи ознаки: призупинитись, прилягти, припечений, прикопчений;
     
  • слова означають знаходження біля чогось: Приморськ, Прилуки, прибережний, приміський, прикордоння, припічок.
Префікс \(прі-\)
Префікс прі- пишемо у трьох словах українського походження: прірва, прізвище, прізвисько.
Зверни увагу!
Запам'ятай слова, у яких пре, при є частиною кореня, а не префіксом. Переважно це слова іншомовного походження.
 
ПРЕ: президент, презент, препарат, престиж, премія, прем'єра, прем'єр, презентація, претензія, претендент.
 
ПРИ: приватний, привілей, причетний, примха, приз, призер, притомність, притаманний, принцип, принаймні, прилад, присудок, приголомшити, природа, пригода, приймак, приймач, прикмета, принц.