Незмінні слова
Незмінні слова не мають закінчень.
Приклад:
Какаду, колібрі, поні, вчасно, трохи, ледь-ледь, вести, пливти, позаяк, спросоння.
До незмінних слів відносимо:
 • невідмінювані іменники та прикметники іншомовного походження (основа слова складається тільки з кореня): худі, леді, боржомі, мадам, Генрі, Саллі; міні, максі;
   
 • деякі абревіатури (утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття):  ООН, СБУ, ЄС.
   
 • числівники: мало, багато;
   
 • неозначена форма дієслова: вити, малювати, рухатись, сміятися;
   
 • прислівники: добре, жваво, піднесено;
   
 • службові частини мови: лише, над, однак, тільки, і, ось, з-під, дарма що;
   
 • вигукиой! геть! спасибі!
Змінні слова
Змінні слова набувають різних форм: вони змінюють своє закінчення за відмінками, родами, числами.
Приклад:
Краб[], краб[а], краб[ові]; корисн[ий], корисн[а], корисн[е], корисн[і]; зацікавлен[ий], зацікавлен[і]; літр[], літр[и].