Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Правопис префіксів Формування знань, умінь і навичок про правопис префіксів.
2. Орфограми в коренях слів (деякі випадки чергування голосних) Формування мовних компетентностей при вивченні основних орфограм у коренях слів.
3. Орфограми в коренях слів (деякі випадки чергування приголосних) Формування мовних компетентностей при вивченні основних орфограм у коренях слів.
4. Орфограми в суфіксах (літери Е, Є, И, І, Ї) Формування мовних компетентностей щодо правопису суфіксів у словах.
5. Орфограми в суфіксах (літери Ь, НН, Н) Формування мовних компетентностей щодо правопису суфіксів у словах.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. З- чи Зі- ? 3 вид - аналіз легке 4Б. Удосконалення вивченого матеріалу про правопис префіксів з- (зі-).
2. Відшукай помилку 1 вид - рецептивний легке 2Б. Удосконалення навичок правопису префіксів.
3. Знайди префікс 3 вид - аналіз легке 1Б. Завдання розвиває уміння визначати значущі частини слова, виділяти префікси в словах.
4. Обери слово із суфіксом 3 вид - аналіз легке 2Б. Завдання розвиває уміння аналізувати будову слова, визначати значущі частини.
5. Обери літеру (правопис суфіксів, частина І) 1 вид - рецептивний середнє 6Б. Удосконалення вивченого теоретичного матеріалу про правопис суфіксів в українській мові.
6. Префікс З- чи префікс С-? 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення вивченого матеріалу про правопис префіксів з-, с-.
7. Обери літеру (правопис ненаголошених Е, И, О) 1 вид - рецептивний середнє 6Б. Удосконалення вивченого теоретичного матеріалу про правопис ненаголошених голосних в українській мові.
8. Обери літеру (правопис префіксів) 1 вид - рецептивний середнє 6Б. Удосконалення вивченого теоретичного матеріалу про правопис префіксів в українській мові.
9. Обери літеру (правопис суфіксів, частина ІІ) 1 вид - рецептивний середнє 6Б. Удосконалення вивченого теоретичного матеріалу про правопис суфіксів в українській мові.
10. Запиши у дві колонки (правопис ненаголошених О, А) 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Удосконалення вивченого теоретичного матеріалу про правопис ненаголошених голосних у коренях слів.
11. Що змінилося у корені слова? 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Завдання спрямоване на закріплення вивченого про правопис приголосних у коренях слів.
12. Чи легко бути редактором? 3 вид - аналіз середнє 3Б. Розвиток уміння знаходити помилки в тексті, аналізувати слова на відповідність певним орфограмам; удосконалення вивченого про правопис значущих частин слова.
13. Заміни словосполучення синонімом 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання розвиває уміння трансформувати словосполучення у слова-синоніми, сприяє закріпленню вивченого матеріалу про правопис суфіксів.
14. О чи А, Е чи И? 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Закріплення вивченого про орфограми у коренях слів.
15. Яку букву обереш? 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Завдання для закріплення вивченого про правопис префіксів.
16. Постав букву на місці пропусків у суфіксах слів 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Завдання для закріплення вивченого про правопис літер Е, И у суфіксах слів.
17. Чи правильне твердження? 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Повторення вивченого теоретичного матеріалу про правопис префіксів.
18. Змоделюй слова за допомогою префіксів 2 вид - інтерпретація важке 2Б. Завдання розвиває уміння самостійно будувати слова за допомогою префіксів, розвиває уміння тонко відчувати нюанси вживання префіксів у мовленні.
19. Конструктор 2 вид - інтерпретація важке 4Б. Уміння створювати слова за допомогою суфіксів, розвиток культури мовлення.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Як краще? Інший легке 4Б. Удосконалення вивченого матеріалу про правопис префіксів, уміння використовувати засоби милозвучності української мови.
2. Запиши п'ять слів із префіксами Інший середнє 5Б. Уміння самостійно добирати слова за вивченими орфограмами у префіксах слів.
3. Запиши п'ять слів із суфіксами Інший середнє 5Б. Уміння самостійно добирати слова за вивченими орфограмами у суфіксах слів.
4. Лови помилку Інший середнє 2Б. Удосконалення вивченого про правопис суфіксів.
5. Чи знаєш, як правильно? Інший середнє 2Б. Уміння знаходити неправильні форми слова, визначати орфограми у коренях слів.
6. Що ти знаєш про суфікси? Інший середнє 2Б. Повторення вивченого про правопис суфіксів.
7. Склади речення (правопис префіксів і суфіксів) Інший важке 6Б. Розвиток творчого потенціалу, уміння логічно мислити при роботі зі словами, що містять вивчені орфограми.
8. Склади речення (орфограми у коренях слів) Інший важке 6Б. Розвиток творчого потенціалу, уміння логічно мислити при роботі зі словами, що містять вивчені орфограми.
9. Склади твір Інший важке 7Б. Розвиток творчих здібностей, уяви, фантазії при практичному застосуванні умінь і навичок із теми «Правопис значущих частин слова (повторення)».
10. Напиши листа Інший важке 7Б. Розвиток творчих здібностей із використанням знань, умінь і навичок із теми «Правопис значущих частин слова (повторення)».
11. Букви-мандрівниці Інший середнє 3Б. Завдання для закріплення вивченого про правопис приголосних у коренях слів.
12. Хто тут такий малесенький? Інший середнє 5Б. Практичне застосування вивченого теоретичного матеріалу про суфікси пестливості.
13. Додай ніжності словам Інший важке 6Б. Практична реалізація вивченого матеріалу про правопис суфіксів.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Правопис значущих частин слова (повторення)» 00:10:00 середнє 14Б. Завдання для закріплення та систематизації вивченого про правопис значущих частин слова.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Правопис значущих частин слова (повторення)» 00:20:00 середнє 6Б. Завдання для узагальнення вивченого про орфограми у коренях, суфіксах, префіксах.
2. Перевірна робота з теми «Правопис значущих частин слова (повторення)» 00:20:00 середнє 12Б. Завдання для перевірки знань, умінь і навичок із теми «Правопис значущих частин слова (повторення)».