1. Голосні й приголосні звуки

 2. Приголосні м'які й тверді, дзвінкі й глухі; вимова приголосних [ґ] і [г]

 3. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

 4. Співвідношення звуків і букв

 5. Склад. Основні правила переносу

 6. Наголос

 7. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

 8. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

 9. Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-

 10. Спрощення в групах приголосних

 11. Чергування голосних у коренях слів

 12. Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні

 13. Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності)

 14. Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)

 15. Правила вживання знака м'якшення

 16. Сполучення букв йо, ьо

 17. Правила вживання апострофа

 18. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних. Подовження приголосних

 19. Систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»