А
Агент — співробітник пошукової розвідувальної служ­би; юридична або фізична особа, яка здійснює певні операції за дорученням інших або готує ці операції без права підпису: страховий агент.
Агент — у природничих науках — чинник, що викликає ті чи інші явища (у природі, організмі та ін.): хімічний агент.
 
Акція — цінний папір, що засвідчує участь його власника у статутному фонді акціонерного товариства, дає право на одержання прибутків у вигляді дивідендів, а також право на участь в управлінні акціонерним товариством: пакет акцій.
Акція — дія, спрямована на досягнення якоїсь мети — ре­кламної, благодійної та ін.: новорічна акція.
 
Апорт — сорт яблук: соковитий апорт.
Апорт — вигук, яким звертаються до дресированого со­баки, наказуючи щось принести: — Рексе, апорт!
Б
Баба — стара жінка; жінка, яка має онуків (мати їхніх батька або матері): стара баба.
Баба — заст. жінка, що допомагає при пологах:  — Почалися пологи, кличте бабу!
Баба — пристрій, підвісний молот, яким забивають палі,опори для мостів, будівель: чавунна баба.
Баба — солодкий хлібобулочний виріб: ромова баба.
 
Байка — м'яка бавовняна тканина з густим двосторон­нім ворсом: пелюшки з байки.
Байка — художній твір з алегоричним повчальним змістом: байка Глібова.
 
Бар — невеликий заклад типу ресторану, в якому відвід­увачів обслуговують біля прилавка; шафа для алкоголь­них напоїв: кафе-бар.
Бар — одиниця атмосферного тиску: визначити бари.
Бар — піщаний наносний підводний вал у прибережній зоні, який часто змінює своє розташування: натрапити на бар.
Бар — деталь врубової машини і гірничого комбайна:  врізатися баром у вугільний пласт.
 
Бокс — вид спорту, кулачний бій за правилами: займатися боксом.
Бокс — герметизована камера для роботи з небезпечни­ми або речовинами, а також роботи в стерильних умо­вах; спеціальне приміщення в лікувальних установах для ізоляції інфекційних хворих: покласти хворого в бокс.
Бокс — чоловіча зачіска:  підстригти під бокс.
В
Вал — високий земляний насип навколо міста; насип для захисту місцевості від повені; купка сіна, в яку згрібається покіс; дуже висока хвиля: дев'ятий вал.
Вал — товсті нитки з клоччя: виріб грубого валу.
Вал — дерев'яний або металевий циліндр у механізмах,що служить для передачі руху пов'язаних із ним частину: колінчастий вал.
 
Вибиратися — виходити, вилазити з якогось приміщен­ня, місцевості; знаходити час для відвідування: вибиратися на волю.
Вибиратися — отримувати призначення, обиратися ме­тодом голосування або іншими способами: вибиратися на демократичній основі.
 
Вид — обличчя, вигляд; краєвид: чудовий вид.
Вид — граматична категорія; окрема галузь роботи: доконаний вид.
Г
Глава — розділ книги: перша глава.
Глава — керівник держави, органу влади: глава адміністрації.
 
Гранат — фрукт: стиглий гранат.
Гранат — мінерал багряно-червоного кольору: перстень із гранатами.
 
Графік — розклад роботі; здвйснення якихось заходів: графік руху поїздів.
Графік — людина, яка займається живописом, графікою: він вивчився на графіка.
 
Грибок — маленький гриб: знайшов грибок.
Грибок — мікроорганізм, що викликає бродіння або хво­робу: підхопити грибок.
Д
Двір — господарська ділянка, на якій розміщені будівлі: широкий двір.
Двір — монарх і його оточення: королівський двір.
 
Дисципліна — дотримання порядку, організованість: порушувати дисципліну.
Дисципліна — предмет, розділ науки: гуманітарні дисципліни.
 
Доля — хід подій, збіг обставин у житті, що не залежать від бажань і волі людини: щаслива доля.
Доля — частина чого-небудь: моя доля.
Е
Емісія — випуск цінних паперів або паперових грошей: відбулася емісія грошей.
Емісія — виділення, випромінення електронів, іонів твердими чи рідкими тілами: небезпечна емісія.
Ж
Жаба— невеличка земноводна тварина: земляна жаба.
Жаба — мед. стенокардія: грудна жаба.
  
Жати — тиснути щось: довго жати руку.
Жати — зрізати щось під корінь: жито жати.
З
Забій — частина шахти, де добувають вугілля, руду: спускатися в забій.
Забій — процес забивання, різання худоби: відправити на забій.
Забій — ураження внаслідок удару: сильний забій.
 
Загін — велика загорода: загін для худоби.
Загін — військова група; група людей, що виконують спільне завдання: партизанський загін.
  
Захід — одна з чотирьох сторін світу: прямувати на захід.
Захід — дія або засіб для досягнення чогось: здійснити цікавий захід.
Захід — рух небесного світила до його зникнення за го­ризонтом: захід сонця.
К
Карбункул — гнійне запалення шкіри: лікувати карбункул.
Карбункул — коштовний камінь: голубий карбункул.
 
Карабін — вогнепальна зброя, рушниця з вкороченим дулом: націлити карабін на когось.
Карабін — пристрій, що служить для затискування, при­кріплення до чогось: прикріпився карабіном.
 
Клуб — маса диму, пилу; клубок: клуб диму.
Клуб — стегно: заболіло у клубі.
Клуб — організація: клуб кіноманів.
Л
Лава — розплавлена маса, що виливається при виверженні вулкана: застигла лава.
Лава — вид шикування військових при атаці, в марші: стрункі лави.
Лава — вибій у шахті: пройти всю лаву.
Лава — меблі для сидіння: дерев'яна лава.
 
Ласка — ніжність, пестощі: ласка потрібна всім.
Ласка — невелика хижа тварина: пухнаста ласка.
 
Лисичка — ласкаве від слова лисиця: Лисичка-сестричка.
Лисичка — їстівний гриб жовтого кольору: назбирати лисичок.
М
Магазин — пристрій для патронів в автоматичній зброї: повний магазин.
Магазин — крамниця: піти у магазин.
 
Мандарин — вічнозелене цитрусове дерево, а також плоди цього дерева: стиглий мандарин.
Мандарин — чиновник у феодальному Китаї: багатий мандарин.
 
Мило — миючий засіб: запашне мило.
Мило — любо, гарно: дуже мило з твого боку.
Н
Набір — об'єднання предметів за певним призначенням: косметичний набір.
Набір — зарахування на навчання, роботу: набір учнів до першого класу.
Набір — набирання текстів на розмножувальній техніці: комп'ютерний набір.
  
Нота — графічний знак на позначення звука; звук: взяти високу ноту.
Нота — офіційний протест; документ: нота протесту.
 
Наліт — атака; раптовий приліт: наліт авіації; наліт саранчі.
Наліт — тонкий шар якоїсь речовини на поверхні предмета: зубний наліт.
О
Образ — ікона: малювати образ.
Образ — обличчя, постать людини; художній тип: художній образ.
 
Орден — знак відзнаки: нагороджений орденом Пошани.
Орден — назва організації, товариства: орден хрестоносців.
 
Оригінал — першотвір, авторська робота: звірити з оригіналом.
Оригінал — незвичайна, неординарна людина: він великий оригінал.
П
Палата — приміщення: лікарняна палата.
Палата — організація, установа: книжкова палата.
 
Пара — однорідні або однакові предмети, що склада­ють одне ціле або комплект; дві істоти, що знаходять­ся і діють разом: пара коней.
Пара — газ, у який перетворюється вода при випарову­ванні: гаряча пара.
 
Партія — політична організація: Ліберальна партія.
Партія — частина музичного твору, яку виконує один ге­рой або інструмент: виконати партію Ленського.
Партія — гра: виграти партію в шахи.
Р
Рація — радіостанція: військова рація.
Рація — обгрунтування чого-небудь: маєш рацію.
  
Рейд — місце якірної стоянки кораблів: стояти на рейді.
Рейд — обхід з метою перевірки: рейд у тил ворога.
  
Рись — біг коня: перейти на рись.
Рись — хижак родини кошачих: хижа рись.
С
Саджати, садити — вирощувати рослини: саджати дерева.
Саджати, садити — робити посадку літального апарата: саджати літак на аеродром.
 
Секрет — таємниця; те, що приховується: тримати в секреті.
Секрет — речовина, яку виробляють залози людини і тварини: виробляти секрет.
 
Склад — приміщення для зберігання чого-небудь: військовий склад.
Склад — будова тіла людини, тварини; характерні особливості людини: математичний склад розуму.
Т
Таз — посудина: налити води в таз.
Таз — частина кістяка: широкий таз.
 
Такса — ціна, розцінки: такса за проїзд.
Такса — порода собак: придбати таксу.
 
Такт — вихованість, чемність:  великий такт.
Такт — метрична одиниця: відбивати такт.
 
Термін — слово або словосполучення, яке означає спеці­альне поняття якої-небудь галузі науки: фізичний термін.
Термін— проміжок часу, установлений для чого-небудь: обмежений термін.
 
Тур — частина змагання, конкурсу: заключний тур.
Тур — танець: запросити на тур вальсу.
Тур — тварина: золоторогий тур.
 
Туш (жін.р.) — фарба, яку використовують для креслення або малювання: розлита туш.
Туш (чол. р.) — невелика музична п'єса, яка виконується як уро­чисте привітання: пролунав туш.
У
Ударник — музикант, який грає на ударних інструментах: талановитий ударник.
Ударник — частина зброї: ударник стрілкової зброї.
Ударник — передовик виробництва: ударник бригади.
 
Утримання — забезпечення когось засобами до існуван­ня: взяти на утримання.
Утримання — стримування, обмеження: утримання від паління в громадських місцях.
Ф
Фаланга — ряд, шеренга; громада: йшли фаланга за фалангою.
Фаланга — кожна з трьох кісточок пальця: тріщина фаланги.
Фаланга — отруйна тварина родини членистоногих: наткнутися на фалангу.
 
Фокус  — центральна точка відбиття променів світла: фокус лінзи.
Фокус  — створення ілюзії; цирковий номер: показувати фокус.
 
Фунт — міра ваги (прибл. 450 г): — Зважте фунт цукру.
Фунт — грошова одиниця Великобританії, Єгипту, Ізра­їлю, Ірландії, Судану та ін.: фунт стерлінгів.
Х
Храп — нижня й середня частина перенісся у тварин: просунути храп у дірку.
Храп — деталь машини: зламався храп.
Храп — хропіння:  гучний храп.
 
Хронограф — прилад для вимірювання і графічної реє­страції плину часу: поставити хронограф.
Хронограф — пам'ятка давньої писемності, в якій пода­ється огляд історичних подій: вивчати древні хронографи.
Ч
Череда — гурт свійських тварин: пасти череду.
Череда — лікарська рослина: сушити череду; купати в череді.
Ш
Шах — монарх у країнах Сходу: наказ шаха.
Шах — напад на короля противника у шаховій партії, оголошення цього: оголосити шах.
 
Штат — адміністративна одиниця у США та дших країнах: штат Каліфорнія.
Штат — постійний склад усіх робітників на підприємстві: тримати великий штат.
 
Штучний — який є окремим предметом, який не важать: штучний товар.
Штучний — зроблений людиною: штучне хутро.
Я
Як — прислівник, сполучник: бути як усі.
Як — бик: старий як.
 
Яритися, яріти — випромінювати світло, світити, світися: вдалині ярів вогник.
Яритися, яріти — лютувати: ярився на всіх.
 
Ячмінь — гостре запалення повік: лікувати ячмінь.
Ячмінь – злакова рослина; зерно цієї рослини: ячмінь уродив добрий.
Джерела:
Словник омонімів: веб-сайт: URL: https://svitslova.com/slovnyk-omonimiv.html/ (дата звернення 24. 07. 2019).