Із цього уроку ти дізнаєшся:
- як добирати та шукати інформацію;
- як упорядковувати навчальну інформацію;
- як відрізняти плагіат від академічної доброчесності;
- як дотримуватися академічної доброчесності.