Із цього уроку ти дізнаєшся:
- про різницю між мовою та мовленням;
- про види мовленнєвої діяльності;
- про різновиди мовленнєвого спілкування (усне й писемне, монологічне, діалогічне)
- про різницю між адресатом та адресантом мовлення.