1. Словосполучення

 2. Граматична помилка в словосполученнях

 3. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

 4. Види речень за метою висловлювання. Види речень за емоційним забарвленням

 5. Другорядні члени речення. Додаток

 6. Другорядні члени речення. Обставина

 7. Другорядні члени речення. Означення

 8. Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами речення

 9. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

 10. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

 11. Вставні слова та сполучення слів

 12. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

 13. Пряма мова

 14. Діалог

 15. Систематизація вивченого з теми «Відомості з синтаксису і пунктуації»