Розряди кількісних числівників за значенням:
Власне кількісні числівники означають цілі числа: чотири, сорок один, сто двадцять п'ять, тисяча, мільйон.
 
Збірні числівники означають певну кількість предметів як сукупність, як одне ціле:  
двоє, троє, шестеро, двадцятеро.
Збірні числівники — це слова від двоє до десятеро, від одинадцятеро до двадцятеро, а також тридцятеро, обоє, обидва, двійко, трійко, четвірко, п'ятірко. Збірні числівники не можуть бути складеними.
Збірні числівники поєднуються з
  • назвами осіб чоловічого роду (троє друзів, шестеро випускників),
  • іменниками середнього роду, що означають назви істот (двоє кошенят, семеро каченят) або предметів (четверо відер, восьмеро вікон);
  • іменниками, які мають тільки форму множини (троє саней, четверо дверей).
Зверни увагу!
Збірні числівники НЕ поєднуються з іменниками жіночого роду, ОКРІМ числівника обидві. 
Від деяких збірних числівників утворюємо слова з пестливим значенням: трійко, п’ятірко. 
Дробові числівники означають частину числа від цілого: три четверті, сім восьмих, двадцять сотих.
Зверни увагу!
Дробовi числiвники читають i записують так: 4/5 — чотири п’ятi.
 
Проте: 5/7 — п’ять сьомих; 9/10 —дев’ять десятих.
 
Отже, вiдмiнкова й числова форма знаменника залежить вiд значення чисельника.

Знаменник дробових числiвникiв з чисельником два, три, чотири треба вживати у формi називного вiдмiнка множини (три дев’ятi).
 
Знаменник з чисельником п’ять i далi — у формi родового вiдмiнка множини (сiм дев’ятих).  
До дробових числівників належать також півтора, півтори, півтораста.
Півтора вживаємо з іменниками та числівниками чоловічого і середнього роду (півтора відра, півтора метра (а не метри), півтора яблука, півтора десятка, півтора місяця).

Півтори з іменниками та числівниками жіночого роду (півтори доби, півтори тисячі, півтори тонни).
Цілі та дробові числівники можна поєднувати за допомогою сполучника і:
вісім і п'ять шостих — вісім цілих і п'ять шостих.
 
Неозначено-кількісні числівники вказують на назви узагальнено-кількісних понять: багато, небагато, мало, немало, чимало, кілька, декілька, кільканадцять,кількадесят.
  
Неозначено-кількісні числівники можуть поєднуватися з іменниками, що означають масу, речовину, збірні або узагальнені поняття:   багато цукру, чимало клопоту, небагато роботи. 
Зверни увагу!
Числівниками є слова: кілька, декілька, кількадесят, кільканадцять, кількасот.

Якщо слова багато, мало виступають у словосполученні з іменниками, які є назвами конкретних предметів, що піддаються лічбі, тоді вони також є числівниками.

Порівняйте: зробив багато (скільки — прислівник), книжок багато ( скільки — числівник).
У
ролі неозначено-кількісних числівників можуть виступати й такі іменники, як безліч, сила, тьма, прислівники достатньо, досить, коли вони керують іменником у родовому відмінку.