Відмінювання дробових числівників.
Дробовий числiвник складається з чисельника і знаменника:
 
2/3 — дві треті, 5/7 — п'ять сьомих.
 
Чисельник дві кiлькiсний числiвник на позначення цiлого числа.
Знаменник треті —  порядковий числівник.
 
У дробових числівниках 

перша частина
(чисельник) відмінюється, як власне кількісний числівник,

друга (знаменник)
як порядковий (при цьому пропускаємо слово частина після назви знаменника):

дві п 'ятих, двом п 'ятим, двома п 'ятими; три десятих, трьом десятим, трьома десятими
Приклад:
Н.     одна сьома;                три сьомі вісім десятих
Р.     однієї сьомої;             трьох сьомих восьми десятих
Д.    одній сьомій;              трьом сьомим восьми десятим
Зн.  одну сьому;                 як у називному відмінку
Ор. однією сьомою;          трьома сьомими вісьма десятими
М. (на) одній сьомій;        трьох сьомих восьми десятих
Півтора, півтори, півтораста НЕ відмінюється.
Приклад:
Н.    півтора аркуша;                    півтораста кілометрів
Р.     півтора аркуша;                   півтораста кілометрів
Д.    півтора аркушам;                 півтораста кілометрам
Зн.  півтора аркуша;                    півтораста кілометрів
Ор. півтора аркушами;               півтораста кілометрами
М. ...півтора аркушах;                ...півтораста кілометрах