Числівники п'ять — двадцять, тридцять
У непрямих відмінках (окрім знахідного) закінчення числівників цієї групи збігається з закінченням питання  відмінка: скільк-ох, п'ять-ох; скільк-ома, дванадцять-ома.
В основах числівників шість, сім, вісім чергуються голосні.
Приклад:
Н. в. сім
Р. в. семи (сімох)
Д. в. семи (сімом)
З. в. сім (сімох)
Ор. в. сьома (сімома)
М. в. на семи (сімох)
Зверни увагу!
У формах орудного відмінка числівників сьома, вісьма є так само закінчення -ма, як і в інших числівниках, але воно злило­ся з кінцевим приголосним основи:  сьом + ма, вісьм + ма.
Числівники 5 — 20, 30  у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках мають паралельні форми.
Приклад:
Н. в. п’ять (п’ятеро)                п'ятнадцять                                     
Р. в. п’яти (п’ятьох)                п'ятнадцяти (п'ятнадцятьох)
Д. в. п’яти (п’ятьом)               п'ятнадцяти (п'ятнадцятьом) 
З. в. п’ять (п’ятьох)                п'ятнадцять (п'ятнадцятьох)
Ор. в. п’ятьма (п’ятьома)     п'ятнадцятьма (п'ятнадцятьома)
М. в. (на) п’яти (п’ятьох)       п'ятнадцяти (п'ятнадцятьох)
Зверни увагу!
Числівники на позначення другого десятка в усіх відмінках, крім орудного, мають наголос на складі -на-: одинАдцять, одинАдцяти; чотирнАдцять, чотирнАдцяти
 
в орудному — на останньому складі: одинадцятьмА, чотирнадцятьмА.
Числівники сорок, дев’яносто, сто
Числівники сорок, дев'яносто, сто в усіх відмінках, окрім називного та знахідного, мають закінчення -а.
Приклад:
Н. в.          сорок                    дев'яносто                 сто (днів)
Р. в.          сорока                  дев'яноста                 ста (днів)
Д. в.         сорока                  дев'яноста                 ста (дням)
З. в.         сорок                    дев’яносто                  сто (днів)
Ор. в.      сорока                  дев'яноста                 ста (днями)
М. в.      (на) сорока            дев'яноста                 ста (днях)
Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд
Числівники нуль, мільйон, мільярд відмінюються як іменники чоловічого роду другої відміни, твердої та м'якої груп, а числівник тисяча — як іменник жіночого роду першої відміни мішаної групи.        
Приклад:
Однина                                Множина
Н. в.      нуль                                 нулі
Р. в.      нуля                                 нулів
Д. в.     нулю, нулеві                   нулям
З. в.     нуль                                 нулі
Ор. в.  нулем                              нулями
М. в.   (на) нулеві, нулі             (на) нулях
У реченні числівники нуль, мільйон, мільярд можуть виступати зі своїм давнім
  • іменниковим значенням, тоді вони мають форму множини: тисячі демонстрантів, мільйони трудящихіменники;

  • числівниковим значенням, числівники числа не виражають: тисяча демонстрантів, мільйон трудящих числівники.