Назви місяців у датах уживаємо тільки в родовому відмінку однини.
Приклад:
Восьме жовтня, восьмого жовтня, восьмим жовтня; двадцять п'ятого червня, двадцять п'яте червня.
Рік записуємо порядковим числівником, у якому відмінюється тільки останнє слово.
Приклад:
Тисяча вісімсот сорок шостий рік, тисяча дев'ятсот сімдесят шостого року, у дві тисячі двадцять четвертому році.