Зверни увагу!
Фразеологізми у словниках реєструються нарівні зі словами, тому під час розбору речення не членуються.
Фразеологізм виступає одним членом речення, скільки б слів до нього не входило.
Приклад:
На хлопця це не справило ніякого враження. Він і бровою не повів (В. Нестайко).
Бровою не  повів можна замінити на не здивувався: Він і не здивувався.

Отже, фразеологізм також виконує роль присудка: Він і бровою не повів.
Часто фразеологізм виступає  частиною складного речення.

У таких випадках при синтаксичному розборі за членами речення він не аналізується, бо до його складу входить і підмет, і присудок! 
Приклад:
Цю книжку будеш читати (коли?), коли більше каші з’їси.
І знову тиша така (яка саме?), хоч мак сій.
• Найчастіше дієслівні фразеологізми (дієслово + іменник з прийменником або без нього) виступають  присудком.
Приклад:
Йому вдалося обдерти мене до нитки.
• Якщо дієслово фразеологізму є допоміжним до дієслова у реченні, то фразеологізм є частиною  присудка.
Приклад:
Вони хотіли затоптати вас у болото.
• Якщо у фразеологізмі головне слово іменник вживається в орудному відмінку (ким? чим?)  і вживається з дієсловами бути, ставати, залишатися — фразеологізм є частиною  присудка.
Приклад:
Мої думки залишились голосом волаючого в пустелі.
• Якщо у фразеологізмі іменник вживається у формі називного відмінку — фразеологізм є частиною  присудка.
Приклад:
Марійка  — права рука класного керівника.
Зверни увагу!
У таких випадках фразеологізм приєднується до підмета сполучниками як, мов, наче, немов (які можуть опускатися).
Фразеологізми-підмети:
 • вказують на діяча: В ті пущі не заходила ніколи ні одна жива душа (І. Франко).
 • дію-процес: Мати впливову руку — велике діло.
 • абстрактне поняття: На їхніх головах творився і сміх і гріх  (П. Загребельний).
Фразеологізми-обставини:
 • співзвучні з прислівником часу, образу дії та мети: До нових віників пам’ятатимемо. Фразеологізм до нових віників можна замінити прислівником довго
  Довго пам’ятатимемо.
 • фразеологізми, виражені дієприслівниковим зворотом: Покрутивши носом, малюк почав їсти кашу.
 • конструкції з компонентами хоч, як, мов: Вони стояли мовчки, мов у рот води набрали.
 • фразеологізми з дієсловом у неозначеній формі: Жінки зібралися біля двору баляндраси правити.
Фразеологізми-додатки:
 • фразеологізми, співвідносні з іменними частинами мови: Каракоша переводив лихе око з коня на Лучука й назад (П. Загребельний). Дарина добре знала залізні татові правила.
 • дієслівний компонент у формі інфінітива: На базарі кожен вміє витрішками торгувати. 
Фразеологічні означення
 •  вказують на ознаку предмета, яка надає підсилення: Гостра на язик, вона не могла змовчати. Ні жива ні мертва, я стояла біля дошки.
 • може виражатися дієслівним фразеологізмом у формі інфінітива: А якщо я забуду свою обіцянку тримати язик за зубами? Рішення накивати п’ятами прийшло миттєво.
Зверни увагу!
Фразеологізм у реченні також може виступати у ролі звертання, вставних слів, вигуків
Такі фразеологізми не входять до складу членів речення: Хомо невірний, зроби завдання і переконайся самзвертання.

Одним словом, на уроці мені вдалося вискочити на сухе — вставне слово.

 Бог з Вами, що ви таке говорите! — вигук.