Як утворюємо чоловічі й жіночі імена по батькові?
До основ власного імені додаємо суфікс -ович (для чоловічих) або -івна, -ївна (для жіночих).
Приклад:
Іван — Іванович, Сергій — Сергійович, Борис — Борисівна, Матвій — Матвіївна.
Зверни увагу!
Від деяких власних назв імена по батькові творимо за таким зразком:
 
Микола — Миколайович, Миколаївна і Миколович, Миколівна;
 
Григорій — Григорович, Григорівна;
 
Кузьма — Кузьмич і Кузьмович, Кузьмівна;
 
Яків — Якович, Яківна;
 
Лука — Лукич і Лукович, Луківна;
 
Сава — Савович і Савич, Савівна;
 
Ілля — Ілліч, Іллівна;
 
Хома — Хомич і Хомович, Хомівна.
Під час творення імен по батькові можливе чергування голосних у корені: Федір — Федорович, Федорівна.
Імена по батькові Ігорьович, Лазарьович пишемо зі знаком м'якшення.
Зверни увагу!
Треба розрізняти варіанти імен:
 
Анатолій — Анатолійович, Анатоліївна й Анатоль — Анатольович, Анатолівна.
 
Євген — Євгенович, Євгенівна і Євгеній — Євгенійович, Євгеніївна.
 
Арсен — Арсенович, Арсенівна й Арсеній — Арсенійович, Арсеніївна.
У кличному відмінку чоловічі імена по батькові мають закінчення : Кириловичу, Степановичу, Віталійовичу.
Зразки відмінювання імен по батькові
 
Знімок екрана 2023-12-01 222252.png