Іменники за характером основ і відмінкових закінчень поділяються на чотири відміни. 
До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого і спільного роду з закінченням -а (-я): земля, хмара, Ольга, Микола, сирота.
  
До другої відміни належать іменники:
  • чоловічого роду на твердий або м’який приголосний основи: корабель, коваль, дуб;

  • чоловічого роду із закінченням : Дніпро, Василько;

  • середнього роду із закінченням -е, -о: поле, небо, стебло;

  • середнього роду із закінченням : змагання, знаряддя.
Зверни увагу!
Чоловічі імена по батькові є іменниками ІІ відміни: Іванович, Сергійович; жіночі імена по батьковіІ відміни: Никифорівна, Семенівна.
До третьої відміни належить іменник мати та іменники жіночого роду, що закінчуються на твердий чи м’який приголосний основи: радість, сіль, Січ, ніч.

До четвертої відміни належать іменники середнього роду з закінченням -а (-я), у яких при відмінюванні з’являється суфікс -ат (-ят), -ен: ягня — ягняти, ім’я — імені.

Зверни увагу!
До жодної відміни не належать:
  • незмінювані іменники: табу, депо, таксі, кутюр’є;

  • іменники, що вживаються тільки у формі множини: Черкаси, двері, ворота, радощі, вила, сани, солодощі;

  • іменники прикметникового походження: майбутнє;

  • жіночі прізвища на приголосний та -о: Гірус Ольга, Шевченко Марія.
Поділ іменників на відміни.svg