Дієслівні частини мови — це дієслово та прислівник.
 
Дієслівні частини мови.png
 
Дієслово відповідає на питання Що робити? Що зробити? і вказує на дію або стан предметапрацювати, намалювати.

Прислівник відповідає на питання Як? Куди? Коли? Де? і означає ознаку дії або іншої ознаки: угору, швидко, наприкінці, незабаром.
 
Зверни увагу!
Прикметник також означає ознаку, але предмета, тому і відноситься до підмета, а прислівник означає ознаку дії, тому залежить від дієслова:

Кіт (який?) швидкий — прикметник. Працювати (як?) швидко — прислівник.