Морфологія (від гр. morphe — форма і logos — слово, вчення) —  це розділ мовознавства, який вивчає слово як частину мови.
Для морфології  важливе граматичне значення слова.
 
На відміну від лексичного, яке  індивідуальне для кожного слова, граматичне значення  спільне для цілих розрядів слів.
Приклад:
Граматичне значення числа спільне для іменників, прикметників, деяких займенників, дієслів. За відмінками змінюються іменники, прикметники, числівники, займенники. 
Усі слова в мові за лексичним значенням та граматичними особливостями об'єднано в групи — частини мови.

Будь-яку частину мови характеризують такі ознаки:
  • лексичне значення — що означає частина мови: прикметник виражає ознаку предметів, числівник указує на кількість або порядок при лічбі;

  • синтаксична  роль які ролі частина мови виконує у реченніпідмет, присудок;

  • розряди за значеннямна які групи слів поділяється;

  • морфологічні ознаки  за якими параметрами: час, рід, вид змінюється частина мови.

Усього в українській мові 10 частин мови: 
  • 6 самостійних — до них можна поставити питання, вони мають лексичне значення;

  • 3 службові —  не відповідають на питання, нічого не означають, лише служать для чогось;

  • 1 особлива частина мови, що виявляє почуття і волевиявлення мовця.
Знімок екрана 2023-08-27 123800.png