Зміни в правописі слів іншомовного походження

  • Назви сайтів та інших інтернет-сервісів пишемо тільки українською.
Приклад:
Твіттер, ґуґл; мережа «Фейсбук», енциклопедія «Вікіпедія».
Такі слова можна відмінювати:
Фейсбука, ютуба, імейла (із закінченням -А, -Я в родовому відмінку однини).
  • Регулярно вживані іншомовні  компоненти на голосний чи приголосний, приєднані до іменника, пишемо  разом.
Приклад:
Віцепрем’єр, ексчемпіонка, контрадмірал, вебсайт, преміумклас, максісукня, мідімода, мініспідниця, топменеджер, лейбгвардієць, оберофіцер, штабскапітан, унтерофіцер.
Це стосується не тільки іменників, а й утворюваних від них прикметників, які теж тепер втратять дефіс.
Зверни увагу!
Якщо такі іншомовні компоненти приєднані до власного імені, то їх пишемо з дефісом: пан-Європа, псевдо-Фауст.
  • З дефісом пишемо складні іменники, утворені з двох самостійних іменників без сполучного звука або поєднання абревіатури й іменника.
Приклад:
Альфа-частинка, бізнес-план, інтернет-видання, ВІЛ-інфекція, ДНК-аналіз.
  • Пишемо також через Ґ
Приклад:
Верґілій, Ґарсія, Геґель, Ґеорґ, Ґете, Ґреґуар, Ґуллівер.
  • Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою Т.
Приклад:
Анатема — анафема, дитирамб — дифірамб, етер — ефір, катедра — кафедра, міт — міф, мітологія — міфологія, Атени — Афіни, Демостен — Демосфен.
  • У словах із давньогрецької й латини сполучення AU передається як АВ.
Приклад:
Авдієнція — аудієнція, авдиторія — аудиторія, лавреат — лауреат, павза — пауза, фавна — фауна.
У низці слів така передача звуків існує давно: автентичний, автобіографія, автомобіль, автор, авторитет, лавра, Аврора, Мавританія, Павло.
  • Скасовані написання ЙЯ, ЙЄ.
Приклад:
Фоє — фойє, єті — йєті, Гаваї —Гавайї, Хаям —Хайям, Савоя — Савойя, Феєрбах — Фейєрбах.
Зверни увагу!
В українській мові звукосполучення [je], [ji], [ju], [ja] передаємо буквами є, ї,ю, я (без вставного Й):
конвеєр, плеєр, флаєр, круїз, мозаїка, лояльний, параноя, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк, ін’єкція, проєкт, проєкція, суб’єкт, траєкторія,  Гаїті, Єйтс, Феєрбах, Маєр, Каєнна, Ісая, Йоганн, Рамбує, Шантії, Соєр,  Хеєрдал, Юнона.