Методична рекомендація:

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Розподіли слова 3 вид - аналіз середнє 4Б. Закріплення вивченого про перенос слів.
2. Так неправильно! 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння ділити слова на склади для переносу. Удосконалення вивченого про сполучення букв ьо, йо.
3. Знайди помилки 3 вид - аналіз середнє 4Б. Закріплення вивченого про спрощення в групах приголосних.
4. Шукаємо помилки! 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Закріплення й узагальнення вивченого з теми «Вимова ненаголошених \([е]\), \([и]\), \([о]\)».
5. Два слова 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення й систематизація вивченого з теми «Вимова ненаголошених \([е]\), \([и]\), \([о]\)».
6. Як правильно пишемо це слово? 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Удосконалення орфографічних навичок, уміння писати слова, дотримуючись правил правопису; чергування голосних у коренях слів після \([ж]\), \([ч]\), \([ш]\) та \([г]\), \([к]\), \([х]\).
7. Швидко й правильно 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення й систематизація вивченого з теми «Вимова ненаголошених \([е]\), \([и]\), \([о]\)».
8. Чи однакові приголосні? 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння аналізувати звуковий склад слова, визначати види уподібнення приголосних.
9. Чому слово зайве? 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення знань, умінь і навичок із теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)».
10. Пишемо правильно! 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Удосконалення вивченого про спрощення в групах приголосних.
11. Постав пропущені букви 3 вид - аналіз середнє 1Б. Розвиток орфографічних навичок, уміння правильно вживати префікси роз-, розі-.
12. Читаємо й працюємо 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Закріплення знань, умінь і навичок із теми «Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)».
13. Орфографічна хвилинка 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Закріплення вивченого з теми «Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-».
14. Заповни пропуски 1 вид - рецептивний середнє 6Б. Застосування вивчених орфограм у коренях слів; повторення вивченого про правопис префіксів ПРЕ-, ПРИ-.
15. Вибери варіант 3 вид - аналіз середнє 4Б. Удосконалення вивченого про чергування прийменників У, В.
16. Укажи рядок 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення вивченого про правила вживання знака м'якшення.
17. Як правильно? 3 вид - аналіз середнє 3Б. Закріплення вивченого про правопис знака м'якшення.
18. Слово без апострофа 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про апостроф.
19. Неправильне слово 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про апостроф.
20. Шальки терезів 3 вид - аналіз середнє 4Б. Повторення вивчених у молодших класах орфограм про правопис апострофа; удосконалення вивченого про префікси.
21. Слово з помилкою 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння визначати правильність написання слів із подвоєнням літер внаслідок збігу приголосних на межі кореня й префікса.
22. Додавання 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Уміння утворювати складні слова, у яких відбувається подвоєння голосних і приголосних звуків унаслідок збігу.
23. Перевіряємо диктант 3 вид - аналіз важке 3Б. Уміння шукати помилки, виправляти їх, застосовуючи вивчені орфограми. Повторення вивченого про ненаголошені голосні в коренях слів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Поміркуй! Інший середнє 1Б. Закріплення вивченого про правильність поділу слова на склади.
2. Подорожуємо й навчаємось Інший середнє 5Б. Закріплення засвоєних під час вивчення теми «Чергування [о], [е] з [і] у коренях слів» знань, умінь і навичок.
3. Орфографічна задача Інший середнє 2Б. Уміння шукати помилки в словах, правильно змінювати слова чи добирати спільнокореневі, аналізувати написане.
4. Пиши правильно! Інший середнє 6Б. Удосконалення вивченого про чергування приголосних при словозміні й словотворенні.
5. Виняткове слово Інший середнє 1Б. Закріплення вивченого про спрощення в групах приголосних та винятки з правил.
6. Поміркуй, який прийменник обрати Інший середнє 4Б. Закріплення вивченого про чергування прийменників З, ЗІ (ЗО), ІЗ.
7. Дві великі різниці Інший середнє 2Б. Збагачення лексичного запасу, розвиток культури мовлення; удосконалення вивченого про чергування прийменників.
8. Мудрість народів світу Інший середнє 3Б. Засвоєння правописних норм вживання знака м'якшення на матеріалі фольклору народів світу.
9. Робота з таблицею Інший середнє 4Б. Удосконалення вивченого про правопис апострофа після літери Р.
10. Наша мова калинова Інший важке 1Б. Розвиток культури мовлення, уміння відчувати красу рідного слова.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи № 1 з теми «Основні орфограми» 00:10:00 середнє 14Б. Закріплення вивчених орфограм.
2. Тренувальні вправи № 2 з теми «Основні орфограми» 00:10:00 середнє 11Б. Закріплення вивчених орфограм.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Основні орфограми» 00:15:00 середнє 11Б. Закріплення й систематизація вивчених орфограм.
2. Перевірна робота з теми «Основні орфограми» 00:20:00 середнє 15Б. Перевірка вивченого теоретичного матеріалу з основних орфограм.