Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Правопис прикметникових суфіксів Правопис суфіксів прикметника.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Суфікс -ичн-, -ічн- (-їчн-) 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Правопис суфіксів -ичн-, -ічн- (-їчн-)
2. Суфікси -ов-, -ев- (-єв-) 3 вид - аналіз легке 2Б. Правопис суфіксів -ов-, -ев- (-єв-).
3. Вибіркова робота 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про правопис прикметникових суфіксів.
4. Заповни таблицю 3 вид - аналіз середнє 3Б. Закріплення вивченої орфограми «Букви е, о, и в прикметникових суфіксах».
5. Суфіксальне лото 3 вид - аналіз середнє 3Б. Розподіл прикметників за суфіксами -ичн-, -ічн-, -їчн-.
6. Нові слова 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Закріплення вивченого про прикметникові суфікси. Уміння утворювати спільнокореневі слова від іменників.
7. Як правильно? 3 вид - аналіз середнє 1Б. Повторення вивченого про творення прикметників.
8. У пошуках правильного слова 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про префікси -ов-, -ев-, -єв-.
9. Яке слово вибереш? 3 вид - аналіз середнє 1Б. Удосконалення вивченого про префікси -ов-, -ев-, -єв-.
10. Вибір правильного варіанта 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого з теми «Букви е, и, і, ї, о в суфіксах прикметників».
11. Відповідність 3 вид - аналіз важке 4Б. Повторення вивченого з теми «Букви е, и, і, ї, о в суфіксах прикметників».

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Слово із суфіксом -єв- Інший середнє 1Б. Удосконалення вивченого про префікси -ов-, -ев-, -єв-.
2. Слово з помилкою Інший середнє 1Б. Уміння виявляти помилки в прикметникових суфіксах.
3. Зашифруй Інший середнє 3Б. Визначення суфіксів прикметників -ов-, -ев- (-єв-).
4. Утвори прикметник Інший середнє 6Б. Творення прикметників від іменників суфіксальним способом.
5. Слово за вами Інший важке 3Б. Утворення прикметників суфіксальним, префіксальним та префіксально-суфіксальним способом.
6. Ми вам іменник — ви нам епітети Інший важке 2Б. Добір прикметників-епітетів.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Букви е, и, і, ї, о в суфіксах прикметників» 00:10:00 середнє 8Б. Удосконалення вивченого з теми «Букви е, и, і, ї, о в суфіксах прикметників».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Букви е, и, і, ї, о в суфіксах прикметників» 00:15:00 середнє 16Б. Систематизація вивченого з теми «Букви е, и, і, ї, о в суфіксах прикметників».
2. Перевірна робота з теми «Букви е, и, і, ї, о в суфіксах прикметників» 00:20:00 середнє 7Б. Перевірка знань, умінь і навичок із теми «Букви е, и, і, ї, о в суфіксах прикметників».