НЕ з прикметниками
Пишемо разом:
  • якщо прикметник не вживається без НЕ: недбалий; ненависний, нестримний;

  • прикметники з наголошеними суфіксами -енн-, -анн-: незнищенний, нездоланний;

  • якщо слово з НЕ утворює нове поняття з протилежним значенням, можна замінити синонімом без НЕ: невеликий (малий).

      Пишемо окремо:

  • якщо є протиставлення чи заперечення: не великий, а малий;

  • якщо прикметник має при собі слова з нi, або перед ним вживаються слова далеко, аж ніяк, зовсім: зовсім не приємний, нікому не відомий;

  • якщо НЕ стосується присудка: Це завдання не (є) складне.

не з прикметниками.png