Українські прізвища прикметникової форми пишемо за чинними нормами українського правопису.
Приклад:
Безкоровайний, Кониський, Остапишин, Ковалів, Залужний.
Деякі зауваги до написання прикметникових прізвищ
  • у прізвищах із суфіксами -ов-, -ев-, -єв-, -ин- у множині пишемо закінчення -и: Панови, Юр'єви, Василишини;

  • у прізвищах на -ий у множині пишемо закінчення : Левицькі, Коцюбинські, Кобилянські;

  • пишемо букви и, ї в суфіксах -ишин, -їшин: Богданишин, Матвіїшин;

  • подвійні прізвища або поєднання прізвища й псевдоніма пишемо з дефісом: Нечуй-Левицький, Конашевич-Сагайдачний;

  • можливе чергування і — о або і — е в суфіксі -ів-: Прокопів — Прокопова (й Прокопіва), Ковалів — Ковалева (й Коваліва).
Прізвища неукраїнського походження пишемо відповідно до норм українського правопису.
Приклад:
Юр'єв, Муравйов, Бугайов, Йоржиков, Утьосов.