Пишемо разом:
  • прикметники, утворені від  слів, що залежать одне від одного: машинобудівний (будувати що? машини), білокрилий (крило яке? біле), лівобережний (берег який? лівий);

  • прикметники глухонімий, хитромудрий, зловорожий;

  • прикметники, у яких перша частина — числівник: семиразовий, двохсотлітній, АЛЕ  5-річний, 36-годинний;

  • прикметники, утворені від складних іменників: пароплавний, лісостеповий, мікрохвильовий.
Пишемо з дефісом:
  • прикметники, утворені від рівноправних слів (можна поставити сполучник і) навчально-виховний (навчальний і виховний), північно-східний (північний і східний);

  • прикметники, що означають поєднання й відтінки кольорів, смаків: синьо-жовтий, темно-зелений, кисло-солоний;
Зверни увагу!
Жовтогарячий, червоногарячий пишемо разом.
  • прикметники, утворені повтором одного слова, поєднання синонімічних слів та слів з одним коренем: білий-білий, високий-превисокий;

  • прикметники з першим компонентом військово-, воєнно-: військово-морський, воєнно-політичний, АЛЕ  військовополонений, військовозобов'язаний;

  • складні прикметники з першим компонентом на -ико, -іко: хіміко-біологічний, історико-краєзнавчий.