Оскільки якісні прикметники виражають ознаки, що можуть виявлятися більшою чи меншою мірою, вони мають ступені порівняння — вищий і найвищий.
Кожен зі ступенів має дві форми: просту і складену.
 
Вищий ступінь порівняння вказує, що в одному предметі ознака виявляється більшою мірою, ніж в іншому.

Проста форма вищого ступеня порівняння утворюється за допомогою суфіксів -іш, -ш: добрий — добр-іш-ий, милий — мил-іш-ий, довгий — дов-ш-ий, міцний — міцн-іш-ий.
Зверни увагу!
У суфіксі -іш- завжди пишемо і, твірна основа перед ним залишається незмінною: стрункий — струнк-іш-ий, сухий — сух-іш-ий, свіжий — свіж-іш-ий, гарячий — гаряч-іш-ий.
При додаванні суфікса -ш-:
  • суфікси твірної основи -к-, -ок-, -ек- випадають: тон-к-ий — тон-ш-ий, глиб-ок-ий — глиб-ш-ий, дал-ек-ий — даль-ш-ий;
  • у семи прикметниках пишемо -жч-: тяжчий, важчий, ближчий, нижчий, вужчий, дужчий, дорожчий;
  • у трьох прикметниках пишемо -щ-: вищий, товщий (і товстіший), кращий.
Порівняння приєднуються до прикметників вищого ступеня обов’язково за допомогою слів ніж, від, за: сильніший за мене (а не «сильніший мене»); розумніший від інших; кращий, ніж усі.
 
У деяких прикметниках форми вищого ступеня порівняння утворюються від інших основ: гарний — кращий, ліпший; поганий — гірший; великий — більший.
 
Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника слів більш, менш: яскравий — більш яскравий, швидкий — менш швидкий.
Зверни увагу!
Більш, менш + прикметник у звичайний формі: більш гарний, а не більш гарніший.
 
1в.png
 
Найвищий ступінь порівняння вказує, що ознака виявляється найбільшою мірою.
Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника вищого ступеня префікса най-: дорожчий — най-дорожчий, міцніший — най-міцніший.
Зверни увагу!
Значення найвищого ступеня порівняння можна посилити префіксами як-, що-: як-най-дорожчий, що-най-менший.
Складена форма найвищого ступеня порівняння утворюється  за допомогою додавання до прикметника слів найбільш, найменш: тривожний — найбільш тривожний.
Зверни увагу!
Найбільш, найменш + прикметник у звичайний формі: найбільш гарний, а не найбільш гарніший.
в2.png
 
Не утворюють ступенів порівняння якісні прикметники, які:

• виражають сталі ознаки: німий, сліпий, лисий, мертвий, жонатий;
 
• означають масть тварин: вороний, гнідий, буланий, чалий;
 
• означають колір й утворені за кольоровою схожістю до інших предметіввишневий, буряковий, персиковий;

• мають префікси та суфікси, які вже вказують на певну міру якостіпревеликий, завеликий, маленький, чорнесенький, здоровенний, старезний, загребущий;

• мають суфікси -ав- (-яв-), -уват- (-юват-) зі значенням неповного вияву ознакичорнявий, жовтуватий, синюватий.
Зверни увагу!
Ступенів порівняння не має більшість складних прикметників: білокрилий, гостроокий, прудконогий.
вт3.png