Різновидом складних слів є складноскорочені слова.
Складноскороченими  називаємо слова, що утворюються складанням початкових частин слів, перших букв або звуків.
Складноскорочені слова й абревіатури утворюються по-різному:
  • від початкових частин окремих слів: юннат;

  • початкової частини першого слова і повного другого слова: медсестра;

  • початкових літер кожного окремого слова: ЗЗСО.
Складноскорочення пишуться:
 
• з великої літери, якщо вони є власними назвами: США;
Зверни увагу!
Такі слова не відмінюються.
• з малої літери, якщо вони є звичайними назвами: дит’ясла. 
 
Усі складноскорочені слова пишемо разом:
 
складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них: Святвечір, мультфільм;

• слова з іншомовними компонентами на голосний та приголосний: авіа-, авто-, вело- тощо;
  
Якщо такі іншомовні компоненти приєднані до власного імені, то їх пишемо з дефісом: пан-Єврóпа, псéвдо-Фáуст.

• слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний вияв чого-небудь: архі-, гіпер-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-;
 
• слова з першим іншомовним компонентом анти-, віце-, екс-, контр-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: віцепрем’єр.
Зверни увагу!
Із власною назвою (прізвищем) такі компоненти пишемо з дефісом: Анти-Дюринг, екс-Югослáвія. 

Абревіатури,
утворені з початкових букв, з будь-яким словом пишемо з дефісом: ВІП-зала, смс-повідомлення, PIN-код, е-декларація.