Слово, утворене від іншого слова, називається похідним. Слово, від якого творимо інше слово, називається твірним.
Приклад:
Дорога → дорожний, лис → лисеня, день → переддень. Слова дорога, лис, день твірні. Слова дорожний, лисеня, переддень похідні
Зверни увагу!
Найчастіше слова творяться не від усього слова, а від його основи, яка називається твірною.
Приклад:
Година → годинник. Спільною для цих слів є частина годин, вона і є твірною основою.
Похідне слово може бути твірним для іншого слова. Ряд спільнокореневих слів, у якому кожне попереднє слово є твірним для наступного, називається словотвірним ланцюжком.
Приклад:
Сніг → сніговий → сніговик. Слово сніговий є похідним від сніг і водночас твірним для слова сніговик.
Знімок екрана 2023-07-15 192144.png